Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2006

Công báo số 01 xuất bản ngày 25-08-2006: 22 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
06-01-2006 Quyết định số 02/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao kế hoạch vốn đầu tư Trung ương hỗ trợ theo mục tiêu, vốn chương trình mục tiêu và ngân sách tỉnh hỗ trợ xây dựng nhà ở đồng bào dân tộc khó khăn năm 2006. (từ trang 04 đến trang 20)
11-01-2006 Quyết định số 03/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch các chương trình: Phát thanh - Truyền hình; Chế độ đối với đồng bào dân tộc thiểu số; Hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn; Ngăn ngừa và giải quyết tình trạng trẻ em lang thang do Ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu (vốn sự nghiệp) năm 2006. (từ trang 21 đến trang 23)
13-01-2006 Quyết định số 04/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch các chương trình mục tiêu chuyển vào nhiệm vụ thường xuyên của các ngành năm 2006. (từ trang 24 đến trang 25)
17-01-2006 Quyết định số 05/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt chương trình kiên cố hoá kênh mương tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2006 - 2015. (từ trang 26 đến trang 28)
18-01-2006 Quyết định số 06/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giải phóng mặt bằng để xây dựng các tuyến đường giao thông theo phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm". (từ trang 29 đến trang 39)
20-01-2006 Quyết định số 07/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Bệnh viện đa khoa Gio Linh trực thuộc Sở Y tế. (trang 40)
20-01-2006 Quyết định số 08/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Bệnh viện đa khoa Cam Lộ trực thuộc Sở Y tế. (trang 41)
20-01-2006 Quyết định số 09/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Bệnh viện đa khoa Triệu Phong trực thuộc Sở Y tế. (trang 42)
20-01-2006 Quyết định số 10/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Bệnh viện đa khoa Hải Lăng trực thuộc Sở Y tế. (trang 43)
20-01-2006 Quyết định số 11/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Bệnh viện đa khoa Đakrông trực thuộc Sở Y tế. (trang 44)
20-01-2006 Quyết định số 12/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Bệnh viện đa khoa Hướng Hoá trực thuộc Sở Y tế. (trang 45)
20-01-2006 Quyết định số 13/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Bệnh viện đa khoa Vĩnh Linh trực thuộc Sở Y tế. (trang 46)
20-01-2006 Quyết định số 14/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Y tế dự phòng Hải Lăng trực thuộc Sở Y tế. (trang 47)
20-01-2006 Quyết định số 15/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Y tế dự phòng Triệu Phong trực thuộc Sở Y tế. (trang 48)
20-01-2006 Quyết định số 16/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Y tế dự phòng Hướng Hoá trực thuộc Sở Y tế. (trang 49)
20-01-2006 Quyết định số 17/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Y tế dự phòng Đakrông trực thuộc Sở Y tế. (trang 50)
20-01-2006 Quyết định số 18/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Y tế dự phòng Cam Lộ trực thuộc Sở Y tế. (trang 51)
20-01-2006 Quyết định số 19/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Y tế dự phòng Đông Hà trực thuộc Sở Y tế. (trang 52)
20-01-2006 Quyết định số 20/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Y tế dự phòng Gio Linh trực thuộc Sở Y tế. (trang 53)
20-01-2006 Quyết định số 21/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Y tế dự phòng Vĩnh Linh trực thuộc Sở Y tế. (trang 54)
20-01-2006 Quyết định số 22/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Bệnh viện đa khoa Đông Hà trực thuộc Sở Y tế. (trang 55)
26-01-2006 Quyết định số 23/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch Quảng cáo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 56 đến trang 68)
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
27,993,939 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner