Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2006

Công báo số 06 xuất bản ngày 12-11-2006: 8 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
10-05-2006 Quyết định số 47/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy chế làm việc của UBND tỉnh. (từ trang 03 đến trang 30)
02-06-2006 Quyết định số 51/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy chế tạm thời quản lý cụm Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 31 đến trang 40)
12-06-2006 Quyết định số 52/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ủy quyền cấp phép xây dựng các công trình hạ tầng dưới vỉa hè và quản lý, sử dụng vỉa hè vào mục đích dân sinh. (trang 41)
14-06-2006 Quyết định số 53/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt Quy hoạch phát triển thủy sản tỉnh Quảng Trị đến năm 2010 có tính đến năm 2020. (từ trang 42 đến trang 48)
13-07-2006 Quyết định số 57/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy định về xây dựng Đơn vị văn hoá. (từ trang 49 đến trang 56)
17-07-2006 Quyết định số 59/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo. (từ trang 57 đến trang 61)
16-06-2006 Quyết định số 589/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà về việc Phê duyệt giá đất khu dân cư khu phố 1, phường Đông Lương, thị xã Đông Hà để giao đất có thu tiền sử dụng đất. (từ trang 62 đến trang 64)
19-06-2006 Quyết định số 714/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hải Lăng ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện. (từ trang 65 đến trang 79)
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
27,994,320 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner