Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2006

Tháng 9-2006: 14 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
13-03-2006 Quyết định số 229/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà về việc Ban hành Quy chế về trình tự thủ tục giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND thị xã Đông Hà. 
09-03-2006 Quyết định số 30/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy trình công khai tài chính ngân sách và các chương trình dự án đầu tư của xã, phường, thị trấn. 
09-03-2006 Quyết định số 29/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Giao dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2006 cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 
08-03-2006 Quyết định số 28/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định giá bán nước máy trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
07-03-2006 Quyết định số 27/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Điều lệ Hội các nhà doanh nghiệp trẻ tỉnh. 
03-03-2006 Quyết định số 26/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế vận hành hệ thống thông tin điện tử tổng hợp kinh tế - xã hội phục vụ điều hành trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
01-03-2006 Quyết định số 01/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đakrông ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đakrông. 
10-02-2006 Quyết định số 66/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà về việc Phê duyệt giá đất Khu quy hoạch dân cư Trường Cao đẳng sư phạm Quảng Trị phường 3 thị xã Đông Hà. 
10-02-2006 Quyết định số 25/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành đơn giá nhà, vật kiến trúc xây dựng mới trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
09-02-2006 Quyết định số 24/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Chương trình xây dựng Quyết định, Chỉ thị của UBND tỉnh năm 2006. 
10-01-2006 Nghị quyết số 5D/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đakrông về việc Thông qua Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2010. 
10-01-2006 Nghị quyết số 5C/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đakrông thông qua Danh mục các dự án đầu tư phát triển và phân bổ vốn đầu tư cho từng công trình dự án năm 2006. 
10-01-2006 Nghị quyết số 5B/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đakrông về Dự toán thu chi ngân sách năm 2006. 
10-01-2006 Nghị quyết số 5A/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đakrông về Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2006. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
27,993,964 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner