Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2006

Lĩnh vực Đất đai: 12 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
06-10-2006 Quyết định số 78/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
26-09-2006 Quyết định số 945/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà về việc Phê duyệt phương án chuyển đổi ruộng đất của 4 khu phố (6, 7, 9, 10), phường Đông Giang, Đông Hà. 
22-09-2006 Quyết định số 935/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà về việc Điều chỉnh giá sàn các lô đất Khu dân cư Đồng Roọc trên phường 2, thị xã Đông Hà phục vụ tái định cư và đấu giá quyền sử dụng đất. 
12-09-2006 Quyết định số 899/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà về việc Điều chỉnh giá sàn các lô đất khu dân cư khu phố 1, phường Đông Lương, thị xã Đông Hà để đấu giá quyền sử dụng đất. 
04-08-2006 Quyết định số 67/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
22-07-2006 Nghị quyết số 7.5/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc Thông qua điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 2006- 2010 tỉnh Quảng Trị. 
16-06-2006 Quyết định số 589/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà về việc Phê duyệt giá đất khu dân cư khu phố 1, phường Đông Lương, thị xã Đông Hà để giao đất có thu tiền sử dụng đất. 
10-05-2006 Quyết định số 426/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà về việc Quy định khu vực, vị trí các loại đất thuộc vùng giáp ranh với nông thôn mà người sử dụng đất chuyên sản xuất nông, lâm nghiệp và nuôi trồng thuỷ sản trên địa bàn thị xã Đông Hà để áp giá đất ở. 
04-04-2006 Quyết định số 317/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà về việc Phân hạng đất nông - lâm nghiệp trên địa bàn thị xã Đông Hà. 
18-01-2006 Quyết định số 06/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giải phóng mặt bằng để xây dựng các tuyến đường giao thông theo phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm". 
10-01-2006 Nghị quyết số 5D/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đakrông về việc Thông qua Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2010. 
04-01-2006 Nghị quyết số 03/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hướng Hóa về việc thông qua Quy hoạch sử dụng đất đai huyện Hướng Hoá đến năm 2010. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
27,993,702 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner