Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2006

Lĩnh vực Ngân sách: 6 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
18-07-2006 Nghị quyết số 6B/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đakrông về Phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2005. 
17-07-2006 Nghị quyết số 05/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hướng Hóa về việc Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước huyện Hướng Hóa năm 2005. 
31-03-2006 Quyết định số 35/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy trình lập dự toán ngân sách xã, phường, thị trấn. 
30-03-2006 Quyết định số 33/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2004 và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2006 của tỉnh Quảng Trị. 
09-03-2006 Quyết định số 29/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Giao dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2006 cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 
04-01-2006 Nghị quyết số 02/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hướng Hóa về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2006. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
27,994,356 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner