Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2024

Công báo số 11 xuất bản ngày 25-09-2009: 11 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
27-08-2009 Quyết định số 17/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Tiêu chuẩn Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương trong các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND tỉnh. (từ trang 03 đến trang 07)
11-09-2009 Quyết định số 18/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phân cấp, ủy quyền quyết định đầu tư, thẩm định dự án đầu tư, lựa chọn nhà thầu các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý. (từ trang 08 đến trang 11)
24-09-2009 Quyết định số 19/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo. (từ trang 12 đến trang 17)
07-09-2009 Quyết định số 1774/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Linh về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức biên chế của Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội. (từ trang 18 đến trang 21)
08-09-2009 Quyết định số 1777/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Linh về việc Ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện. (từ trang 22 đến trang 42)
24-08-2009 Nghị quyết số 39/NQ-CP của Chính phủ về việc Điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập thị trấn Cửa Tùng thuộc huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. (trang 43)
24-08-2009 Đính chính số 148/ĐC-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh nghị quyết số 20/2009/NQ-HĐND ngày 30/7/2009 của HĐND tỉnh. (trang 44)
21-08-2009 Quyết định số 1678/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định giá nước tiêu thụ tại huyện đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị. (từ trang 45 đến trang 46)
24-08-2009 Quyết định số 1695/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho các đơn vị trực thuộc Sở Y tế. (từ trang 47 đến trang 48)
07-09-2009 Quyết định số 1812/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định mức thu thủy lợi phí. (từ trang 49 đến trang 50)
11-09-2009 Quyết định số 1864/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo. (trang 51)
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,479,073 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner