Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2024

Công báo số 20 + 21 + 22 xuất bản ngày 17-09-2021: 38 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30-08-2021 Nghị quyết số 105/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 05 đến trang 12)
30-08-2021 Nghị quyết số 106/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ tiếp cận giáo dục cho học sinh khuyết tật tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021 - 2026. (từ trang 13 đến trang 14)
30-08-2021 Nghị quyết số 107/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao của tỉnh Quảng Trị lập thành tích trong thi đấu tại các đại hội, giải thi đấu thể dục thể thao. (từ trang 15 đến trang 20)
30-08-2021 Nghị quyết số 108/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định một số chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 21 đến trang 22)
30-08-2021 Nghị quyết số 109/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 32/2018/NQ-HĐND ngày 8/12/2018 của HĐND tỉnh Quảng Trị về chế độ hỗ trợ giám định viên tư pháp và người giúp việc cho giám định viên tư pháp giai đoạn 2019 - 2021. (trang 23)
30-08-2021 Nghị quyết số 110/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 33/2018/NQ-HĐND ngày 08/12/2018 của HĐND tỉnh Quảng Trị “Quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị”. (từ trang 24 đến trang 25)
30-08-2021 Nghị quyết số 111/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về cơ chế tài chính xây dựng kết cấu hạ tầng phát triển quỹ đất và giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 26 đến trang 28)
30-08-2021 Nghị quyết số 112/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về cơ chế tài chính để thực hiện một số giải pháp quản lý, khai thác, sử dụng hồ sơ địa chính trên địa bàn tỉnh Quảng Trị và kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của HĐND tỉnh đến năm 2025. (từ trang 29 đến trang 30)
30-08-2021 Nghị quyết số 113/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về cơ chế tài chính để thực hiện một số giải pháp quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021 - 2025. (từ trang 31 đến trang 33)
30-08-2021 Nghị quyết số 114/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Trang thiết bị dạy học Trường Trung học phổ thông Chuyên Lê Quý Đôn. (từ trang 34 đến trang 35)
30-08-2021 Nghị quyết số 115/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị. (từ trang 36 đến trang 39)
30-08-2021 Nghị quyết số 116/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư thiết bị đo lường, thử nghiệm và thiết bị công nghệ sinh học (giai đoạn 2). (từ trang 40 đến trang 41)
30-08-2021 Nghị quyết số 117/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư cơ sở vật chất Đài truyền thanh cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 42 đến trang 43)
30-08-2021 Nghị quyết số 118/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Nhà đặt máy phát thanh, truyền hình tại Trung tâm truyền hình kỹ thuật số. (từ trang 44 đến trang 45)
30-08-2021 Nghị quyết số 119/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải Quảng Trị, Hạng mục: Nhà hiệu bộ. (từ trang 46 đến trang 47)
30-08-2021 Nghị quyết số 120/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị, Hạng mục: Xây mới Giảng đường đa năng, cải tạo và mở rộng Nhà hiệu bộ, cải tạo Khối phòng học. (từ trang 48 đến trang 50)
30-08-2021 Nghị quyết số 121/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất y tế tuyến tỉnh, tuyến huyện. (từ trang 51 đến trang 54)
30-08-2021 Nghị quyết số 122/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp Bệnh viện chuyên khoa Lao và bệnh phổi; Hạng mục: Xây mới Khoa điều trị dịch bệnh nguy hiểm, Nhà cầu nối và cải tạo, sửa chữa một số hạng mục khác. (từ trang 55 đến trang 57)
30-08-2021 Nghị quyết số 123/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đường giao thông vào thác Ba Vòi, huyện Đakrông. (từ trang 58 đến trang 60)
30-08-2021 Nghị quyết số 124/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc Sở Ngoại vụ. (từ trang 61 đến trang 62)
30-08-2021 Nghị quyết số 125/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Công viên đường Hùng Vương, thành phố Đông Hà. (từ trang 63 đến trang 65)
30-08-2021 Nghị quyết số 126/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Nhà ở vận động viên năng khiếu tỉnh. (từ trang 66 đến trang 67)
30-08-2021 Nghị quyết số 127/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Hệ thống cấp nước tập trung vùng nông thôn. (từ trang 68 đến trang 70)
30-08-2021 Nghị quyết số 128/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Mô hình điểm trung chuyển rác, xử lý rác tại các xã thuộc địa bàn các huyện Hải Lăng, Vĩnh Linh, Triệu Phong. (từ trang 71 đến trang 73)
30-08-2021 Nghị quyết số 129/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng lò đốt chất thải rắn sinh hoạt khu vực Nghĩa trang Liệt sỹ Trường Sơn và vùng lân cận. (từ trang 74 đến trang 76)
30-08-2021 Nghị quyết số 130/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa Trụ sở UBND tỉnh Quảng Trị. (từ trang 77 đến trang 79)
30-08-2021 Nghị quyết số 131/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng các cầu vượt lũ trên tuyến ĐT.586 qua địa bàn huyện Hướng Hóa. (từ trang 80 đến trang 81)
30-08-2021 Nghị quyết số 132/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Trụ sở Công an xã Ba Tầng, huyện Hướng Hóa. (từ trang 82 đến trang 83)
30-08-2021 Nghị quyết số 133/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đường giao thông liên thôn Mã Lai - Tân Pun, xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa. (từ trang 84 đến trang 85)
30-08-2021 Nghị quyết số 134/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo nhà học đa năng Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị. (từ trang 86 đến trang 87)
30-08-2021 Nghị quyết số 135/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đường nối đường Hồ Chí Minh nhánh Đông với đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, tỉnh Quảng Trị. (từ trang 88 đến trang 89)
30-08-2021 Nghị quyết số 136/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh nghị quyết về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách địa phương năm 2021. (từ trang 90 đến trang 93)
30-08-2021 Nghị quyết số 137/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025 của tỉnh. (từ trang 94 đến trang 132)
30-08-2021 Nghị quyết số 138/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc cho ý kiến đối với dự kiến kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách Trung ương năm 2022. (từ trang 133 đến trang 134)
30-08-2021 Nghị quyết số 139/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc chấp thuận chủ trương chuyển loại rừng quy hoạch phòng hộ sang quy hoạch sản xuất tại xã Triệu Trạch, huyện Triệu Phong. (từ trang 135 đến trang 136)
30-08-2021 Nghị quyết số 140/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, vào các mục đích khác trong năm 2021. (từ trang 137 đến trang 155)
30-08-2021 Nghị quyết số 141/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. (từ trang 156 đến trang 157)
15-09-2021 Công bố số 1674/CB-SXD-STC của Sở Xây dựng, Sở Tài chính giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 8 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 158 đến trang 265)
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
30,814,025 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner