Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2024

Công báo số 08 + 09 xuất bản ngày 15-06-2011: 16 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
04-04-2011 Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2011 cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 03 đến trang 13)
14-04-2011 Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Quảng Trị. (từ trang 14 đến trang 18)
14-04-2011 Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị. (từ trang 19 đến trang 25)
18-04-2011 Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định cước vận tải hàng hóa bằng phương tiện ô tô, phương tiện xe thô sơ và sức người áp dụng thống nhất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 26 đến trang 34)
20-04-2011 Quyết định số 10/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 35 đến trang 36)
18-05-2011 Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hải Lăng về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dự án Đầu tư và Xây dựng khu vực huyện Hải Lăng. (từ trang 37 đến trang 42)
14-04-2011 Quyết định số 2064/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Linh ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Linh. (từ trang 43 đến trang 71)
01-04-2011 Quyết định số 568/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Chương trình khuyến công tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2011 - 2. (từ trang 72 đến trang 95)
04-04-2011 Quyết định số 596/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Cụm Công nghiệp Hải Thượng. (từ trang 96 đến trang 97)
04-04-2011 Quyết định số 597/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Thông tin xúc tiến Du lịch Quảng Trị. (từ trang 98 đến trang 100)
04-04-2011 Quyết định số 605/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh từ đơn vị tự bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động sang đơn vị tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động. (trang 101)
21-04-2011 Quyết định số 735/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh Quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến năm 2010 và định hướng năm 2020. (từ trang 102 đến trang 103)
21-04-2011 Quyết định số 736/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức phụ cấp đối với cán bộ lãnh đạo Ban Đại diện Hội Người cao tuổi, Hội Nạn nhân chất độc màu da cam/dioxin và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật cấp tỉnh, cấp huyện. (từ trang 104 đến trang 105)
09-05-2011 Quyết định số 831/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng xã Vĩnh Chấp, huyện Vĩnh Linh. (từ trang 106 đến trang 108)
10-05-2011 Quyết định số 842/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi Quyết định về giao quyền tự chủ về sử dụng biên chế đối với cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. (từ trang 109 đến trang 110)
10-05-2011 Quyết định số 851/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh mức học bổng cho học sinh khuyết tật tại Trường Trẻ em khuyết tật tỉnh Quảng Trị. (trang 111)
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,183,922 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner