Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Hội đồng nhân dân huyện Hải Lăng ban hành: 16 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
26-05-2017 Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hải Lăng về hỗ trợ một số cây trồng, con nuôi có hiệu quả, tiềm năng phát triển, tạo sản phẩm chủ lực, có lợi thế cạnh tranh trên địa bàn huyện Hải Lăng giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025. 
26-05-2017 Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hải Lăng về chính sách khuyến khích phát triển tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ trên địa bàn huyện Hải Lăng giai đoạn 2017-2020. 
16-08-2016 Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hải Lăng về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện Hải Lăng khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 
25-12-2008 Nghị quyết số 01/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hải Lăng về Nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2009. 
27-12-2007 Nghị quyết số 11B/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hải Lăng về dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2008. 
27-12-2007 Nghị quyết số 11A/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hải Lăng về kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2008. 
23-07-2007 Nghị quyết số 10E/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hải Lăng về việc phân bổ ngân sách chi cho 2 Ban HĐND huyện (Khóa IV, nhiệm kỳ 2004 - 2009). 
23-07-2007 Nghị quyết số 10D/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hải Lăng về việc điều chỉnh quy mô diện tích, địa giới hành chính xã Hải Lệ và xã Hải Lâm; sáp nhập xã Hải Lệ vào thị xã Quảng Trị. 
23-07-2007 Nghị quyết số 10C/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hải Lăng về việc điều chỉnh nội dung Đề án Phụ cấp kinh phí cho Trưởng Ban công tác Mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng, Phó các đoàn thể cấp thôn. 
23-07-2007 Nghị quyết số 10B/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hải Lăng về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2006. 
23-07-2007 Nghị quyết số 10A/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hải Lăng về Tình hình Kinh tế- Xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm năm 2007. 
23-12-2006 Nghị quyết số 8B/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hải Lăng về dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2007. 
23-12-2006 Nghị quyết số 8A/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hải Lăng về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2007. 
05-12-2006 Nghị quyết số 7C/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hải Lăng về việc điều chỉnh, bổ sung một số điểm của Đề án sử dụng quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng. 
05-12-2006 Nghị quyết số 7B/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hải Lăng về việc thông qua Đề án phân loại đơn vị hành chính xã, thị trấn. 
05-12-2006 Nghị quyết số 7A/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hải Lăng về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước huyện năm 2005. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,226,584 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner