Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2024

Công báo số 11 xuất bản ngày 15-06-2014: 22 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
19-05-2014 Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí đấu giá tài sản và phí tham gia đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 04 đến trang 06)
20-05-2014 Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế khai thác và sử dụng tài liệu lưu trữ tại Kho lưu trữ lịch sử thuộc Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Quảng Trị. (từ trang 07 đến trang 15)
20-05-2014 Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 16 đến trang 23)
20-05-2014 Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Chi cục Biển, Hải đảo và Khí tượng thủy văn thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị. (từ trang 24 đến trang 28)
03-06-2014 Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 29 đến trang 40)
30-05-2014 Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đakrông ban hành quy định về trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND huyện. (từ trang 41 đến trang 48)
28-05-2014 Quyết định số 813/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cấp cửa khẩu La Lay, tỉnh Quảng Trị từ cửa khẩu quốc gia lên cửa khẩu quốc tế. (trang 49)
20-05-2014 Quyết định số 966/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận Trường Mầm non Họa My, huyện Gio Linh đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục, cấp độ 2. (trang 50)
20-05-2014 Quyết định số 967/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận Trường Mầm non Gio Châu, huyện Gio Linh đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục, cấp độ 1. (trang 51)
20-05-2014 Quyết định số 968/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận Trường Mầm non Hoa Phượng, huyện Vĩnh Linh đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục, cấp độ 2. (trang 52)
20-05-2014 Quyết định số 969/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận Trường Mầm non Gio Hải, huyện Gio Linh đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục, cấp độ 2. (trang 53)
20-05-2014 Quyết định số 970/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận Trường Mầm non Sơn Ca, huyện Cam Lộ đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục, cấp độ 2. (trang 54)
23-05-2014 Quyết định số 993/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá tính thuế tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 55 đến trang 56)
30-05-2014 Quyết định số 1048/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu thi lại tốt nghiệp, học lại học phần, thi lại học phần và mức thu các loại hình đào tạo khác tại Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị. (từ trang 57 đến trang 58)
30-05-2014 Quyết định số 1055/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá thu dịch vụ của Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Quảng Trị. (từ trang 59 đến trang 60)
04-06-2014 Quyết định số 1093/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận Trường Mầm non Hải Khê, huyện Hải Lăng đạt chuẩn quốc gia, mức độ 1. (trang 61)
04-06-2014 Quyết định số 1094/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận Trường Mầm non Hướng Dương, thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ đạt chuẩn quốc gia, mức độ 1. (trang 62)
04-06-2014 Quyết định số 1095/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận Trường Mầm non Măng Non, xã Cam Thành, huyện Cam Lộ đạt chuẩn quốc gia, mức độ 1. (trang 63)
04-06-2014 Quyết định số 1096/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận Trường Mầm non Hương Sen, thị xã Quảng Trị đạt chuẩn quốc gia, mức độ 1. (trang 64)
04-06-2014 Quyết định số 1097/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận Trường Mầm non Triệu Tài, huyện Triệu Phong đạt chuẩn quốc gia, mức độ 1. (trang 65)
04-06-2014 Quyết định số 1098/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận Trường Mầm non Tà Rụt, huyện Đakrông đạt chuẩn quốc gia, mức độ 1. (trang 66)
13-06-2014 Công bố số 1442/CB/STC-SXD của Sở Tài chính, Sở Xây dựng giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 5 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 67 đến trang 115)
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,138,859 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner