Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2024

Công báo số 11 + 12 xuất bản ngày 25-06-2017: 13 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
23-05-2017 Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định một số chế độ chi tiêu bảo đảm hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 03 đến trang 13)
23-05-2017 Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về hỗ trợ phát triển một số cây trồng, con nuôi tạo sản phẩm chủ lực có lợi thế cạnh tranh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017- 2020, định hướng đến năm 2025. (từ trang 14 đến trang 20)
23-05-2017 Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh kiện toàn mạng lưới khuyến nông và thú y cơ sở tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017 - 2020. (từ trang 21 đến trang 23)
23-05-2017 Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2017 - 2020. (từ trang 24 đến trang 30)
23-05-2017 Nghị quyết số 06/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy hoạch phát triển Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. (từ trang 31 đến trang 48)
23-05-2017 Nghị quyết số 07/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày; tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông có tổ chức nấu ăn tập trung cho học sinh là đối tượng hưởng chính sách tại Nghị định 116/2016/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 49 đến trang 70)
26-05-2017 Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hải Lăng về chính sách khuyến khích phát triển tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ trên địa bàn huyện Hải Lăng giai đoạn 2017-2020. (từ trang 71 đến trang 75)
26-05-2017 Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hải Lăng về hỗ trợ một số cây trồng, con nuôi có hiệu quả, tiềm năng phát triển, tạo sản phẩm chủ lực, có lợi thế cạnh tranh trên địa bàn huyện Hải Lăng giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025. (từ trang 76 đến trang 83)
23-05-2017 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thành lập thôn Tân Sơn thuộc xã Trung Sơn, huyện Gio Linh. (trang 84)
29-05-2017 Quyết định số 1107/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh giao công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung cho các địa phương quản lý, sử dụng và khai thác. (từ trang 85 đến trang 86)
29-05-2017 Quyết định số 1133/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. (từ trang 87 đến trang 96)
31-05-2017 Quyết định số 1162/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch và lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017 - 2020. (từ trang 97 đến trang 101)
14-06-2017 Công bố số 1573/CB/STC-SXD của Sở Tài chính, Sở Xây dựng về giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 5 năm 2017 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 102 đến trang 175)
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
30,959,286 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner