Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2024

Công báo số 19 + 20 xuất bản ngày 15-11-2013: 13 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
25-10-2013 Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 03 đến trang 13)
29-10-2013 Quyết định số 27/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng. (từ trang 14 đến trang 32)
01-11-2013 Quyết định số 28/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy trình lập, thực hiện và theo dõi, đánh giá Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 33 đến trang 41)
08-11-2013 Quyết định số 29/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND ngày 05 tháng 02 năm 2013 ban hành Quy định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 42 đến trang 43)
11-11-2013 Quyết định số 30/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp về tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp, cập nhật, rà soát thông tin lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 44 đến trang 51)
28-10-2013 Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đakrông ban hành Quy chế tiếp công dân. (từ trang 52 đến trang 57)
18-10-2013 Quyết định số 1891/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công bố Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành từ 01 tháng 01 năm 2010 đến 31 tháng 12 năm 2012 đề nghị hủy bỏ, bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung và ban hành mới. (từ trang 58 đến trang 62)
18-10-2013 Quyết định số 1892/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công bố Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành từ 01 tháng 01 năm 2010 đến 31 tháng 12 năm 2012 thuộc đối tượng rà soát. (từ trang 63 đến trang 96)
18-10-2013 Quyết định số 1893/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công bố Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành từ 01 tháng 01 năm 2010 đến 31 tháng 12 năm 2012 hết hiệu lực pháp luật toàn bộ hoặc một phần. (từ trang 97 đến trang 110)
18-10-2013 Quyết định số 1894/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công bố Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành từ 01 tháng 01 năm 2010 đến 31 tháng 12 năm 2012 còn hiệu lực pháp luật. (từ trang 111 đến trang 147)
23-10-2013 Quyết định số 1928/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Cam Lộ đến năm 2020. (từ trang 148 đến trang 167)
25-10-2013 Quyết định số 1950/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2013 Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. (từ trang 168 đến trang 170)
15-11-2013 Công bố số 3172/CB/STC-SXD của Sở Tài chính, Sở Xây dựng về giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 10 năm 2013 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 171 đến trang 211)
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,214,549 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner