Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2024

Công báo số 09 xuất bản ngày 10-06-2007: 6 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
20-03-2007 Quyết định số 06/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2005 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2007 của tỉnh Quảng Trị. (từ trang 02 đến trang 50)
28-03-2007 Quyết định số 07/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đặt tên công viên. (trang 51)
17-05-2007 Quyết định số 08/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020. (từ trang 52 đến trang 56)
23-05-2007 Quyết định số 09/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định sửa đổi, bổ sung và ban hành mới các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 57 đến trang 59)
03-05-2007 Chỉ thị số 04/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp cấp bách để bảo vệ rừng. (từ trang 60 đến trang 61)
04-05-2007 Chỉ thị số 02/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Triệu Phong về việc phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên địa bàn huyện năm 2007. (từ trang 62 đến trang 63)
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
31,738,135 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner