Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2024

Công báo số 03 + 04 xuất bản ngày 19-01-2013: 19 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
20-12-2012 Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2013 cho các huyện, thị xã, thành phố. (từ trang 03 đến trang 43)
20-12-2012 Quyết định số 17/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước cho các Sở, Ban ngành thuộc tỉnh năm 2013. (từ trang 44 đến trang 45)
27-12-2012 Quyết định số 18/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở y tế nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (trang 46)
28-12-2012 Quyết định số 19/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành giá các loại đất và phân loại đường phố các đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2013. (từ trang 47 đến trang 49)
28-12-2012 Quyết định số 20/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ nguồn vốn ngân sách do tỉnh quản lý năm 2013. (trang 50)
02-01-2013 Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành đơn giá các loại tài sản là nhà, vật kiến trúc và các loại cây trồng áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 51 đến trang 69)
21-12-2012 Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013. (từ trang 70 đến trang 74)
21-12-2012 Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2013. (từ trang 75 đến trang 90)
21-12-2012 Nghị quyết số 06/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà phê chuẩn kế hoạch phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2013. (từ trang 91 đến trang 97)
31-12-2012 Nghị quyết số 24/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị về điều chỉnh mức hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo. (trang 98)
31-12-2012 Nghị quyết số 25/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013. (từ trang 99 đến trang 104)
31-12-2012 Nghị quyết số 27/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị về kế hoạch phân bổ vốn xây dựng cơ bản năm 2013. (từ trang 105 đến trang 110)
31-12-2012 Nghị quyết số 28/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2013. (từ trang 111 đến trang 130)
25-12-2012 Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đakrông ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo. (từ trang 131 đến trang 134)
19-12-2012 Nghị quyết số 27/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2013. (từ trang 135 đến trang 138)
19-12-2012 Nghị quyết số 28/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh bổ sung Chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật toàn khóa và Chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2013 của HĐND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2011 - 2016. (từ trang 139 đến trang 142)
19-12-2012 Nghị quyết số 29/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình hoạt động giám sát của HĐND tỉnh năm 2013. (từ trang 143 đến trang 144)
31-12-2012 Nghị quyết số 26/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị chương trình giám sát của HĐND thị xã Quảng Trị năm 2013. (từ trang 145 đến trang 147)
17-01-2013 Quyết định số 03/QĐ-SXD của Sở Xây dựng về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 12 và quý IV năm 2012 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 148 đến trang 155)
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
30,780,424 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner