Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2024

Công báo số 14 xuất bản ngày 10-12-2009: 12 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
11-11-2009 Nghị định số 105/2009/NĐ-CP của Chính phủ về Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. (từ trang 03 đến trang 20)
13-11-2009 Thông tư số 35/2009/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với công ty nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ. (từ trang 21 đến trang 26)
13-11-2009 Thông tư số 36/2009/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hư¬ớng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động. (từ trang 27 đến trang 31)
04-12-2009 Quyết định số 31/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm lâm trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. (từ trang 32 đến trang 36)
16-11-2009 Quyết định số 2352/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án “Giao rừng, cho thuê rừng tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2008 - 2015”. (từ trang 37 đến trang 43)
17-11-2009 Quyết định số 2359/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy định xây dựng và tổ chức hoạt động Trạm Cân đối chứng tại các chợ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 44 đến trang 49)
19-11-2009 Quyết định số 2384/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh quản lý năm 2010. (trang 50)
26-11-2009 Quyết định số 2438/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định mức thu phí vệ sinh trên địa bàn thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. (từ trang 51 đến trang 52)
26-11-2009 Quyết định số 2444/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Điều chỉnh kinh phí trợ giá, trợ cước vận chuyển các mặt hàng chính sách trên địa bàn miền núi năm 2009. (từ trang 53 đến trang 54)
26-11-2009 Quyết định số 2448/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phân cấp phê duyệt danh sách mua thẻ Bảo hiểm Y tế cho đối tượng thuộc ngân sách địa phương chi trả. (từ trang 55 đến trang 56)
26-11-2009 Quyết định số 2449/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên. (trang 57)
16-11-2009 Chỉ thị số 13/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Tăng cường phòng, chống dịch bệnh mùa Đông - Xuân. (từ trang 58 đến trang 59)
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,544,836 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner