Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Hội đồng nhân dân huyện Triệu Phong ban hành: 25 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
26-12-2008 Nghị quyết số 14/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Triệu Phong về Phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009. 
26-12-2008 Nghị quyết số 13/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Triệu Phong về Dự toán thu, chi và phân bổ ngân sách năm 2009. 
26-12-2008 Nghị quyết số 12/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Triệu Phong về Thực hiện nhiệm vụ năm 2009. 
28-08-2008 Nghị quyết số 11/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Triệu Phong thông qua Đề án Hỗ trợ xóa nhà dột nát, tạm bợ cho hộ nghèo trên địa bàn huyện giai đoạn 2008 - 2010. 
28-08-2008 Nghị quyết số 10/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Triệu Phong thông qua Đề án Xây dựng Trung tâm Học tập cộng đồng các xã, thị trấn trên địa bàn huyện giai đoạn 2008 - 2010. 
28-08-2008 Nghị quyết số 09/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Triệu Phong về thông qua Đề án Phát triển Giáo dục huyện giai đoạn 2008 - 2015. 
28-08-2008 Nghị quyết số 07/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Triệu Phong về tiếp tục “Đẩy mạnh sản xuất nâng cao hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích”. 
16-07-2008 Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Triệu Phong về danh mục đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009 và các công trình phát sinh ngoài kế hoạch năm 2008. 
16-07-2008 Nghị quyết số 05/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Triệu Phong phê chuẩn quyết toán thu chi ngân sách năm 2007. 
16-07-2008 Nghị quyết số 04/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Triệu Phong về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ năm 2008. 
15-01-2008 Nghị quyết số 9D/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Triệu Phong về việc phân loại đơn vị hành chính cấp huyện. 
15-01-2008 Nghị quyết số 9C/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Triệu Phong về phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008. 
15-01-2008 Nghị quyết số 9B/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Triệu Phong về dự toán thu chi và phân bổ ngân sách năm 2008. 
15-01-2008 Nghị quyết số 9A/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Triệu Phong về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2008. 
16-08-2007 Nghị quyết số 8D/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Triệu Phong về thông qua Đề án Phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề, thương mại - dịch vụ giai đoạn 2007 - 2010. 
16-08-2007 Nghị quyết số 8C/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Triệu Phong về thông qua kế hoạch sản xuất Đông - Xuân 2007 - 2008. 
16-08-2007 Nghị quyết số 8B/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Triệu Phong phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách năm 2006. 
16-08-2007 Nghị quyết số 8A/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Triệu Phong về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ năm 2007. 
22-12-2006 Nghị quyết số 7E/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Triệu Phong về việc phê duyệt Đề án phân loại đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn thuộc huyện Triệu Phong. 
22-12-2006 Nghị quyết số 7D/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Triệu Phong về thông qua Đề án Phát triển kinh tế- xã hội vùng gò đồi Tây Triệu Phong. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,493,536 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner