Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2024

Công báo số 12 + 13 xuất bản ngày 15-07-2014: 18 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
20-06-2014 Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý, khai thác đất làm vật liệu san lấp công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 03 đến trang 14)
03-07-2014 Quyết định số 28/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về việc thanh toán, quyết toán các nguồn vốn trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 15 đến trang 24)
09-07-2014 Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet công cộng, trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 25 đến trang 54)
12-06-2014 Nghị quyết số 45/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị về việc triển khai nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 06 tháng cuối năm 2014. (từ trang 55 đến trang 58)
12-06-2014 Nghị quyết số 49/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị về việc thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) phường 1, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị. (từ trang 59 đến trang 67)
12-06-2014 Nghị quyết số 50/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị về việc thông qua Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) phường 2, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị. (từ trang 68 đến trang 77)
12-06-2014 Nghị quyết số 51/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị về việc thông qua Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) phường 3, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị. (từ trang 78 đến trang 87)
12-06-2014 Nghị quyết số 52/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị về thông qua Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) phường An Đôn, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị. (từ trang 88 đến trang 97)
06-06-2014 Quyết định số 327/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Quảng Trị ban hành Quy định về quản lý và vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng đô thị và đèn tín hiệu giao thông trên địa bàn thị xã Quảng Trị. (từ trang 98 đến trang 105)
09-07-2014 Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đakrông về việc ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng huyện Đakrông. (từ trang 106 đến trang 124)
30-05-2014 Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hải Lăng về việc ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ huyện Hải Lăng. (từ trang 125 đến trang 142)
13-06-2014 Quyết định số 1182/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung quy hoạch địa điểm cửa hàng xăng dầu tại xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ. (trang 143)
24-06-2014 Quyết định số 1247/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2014 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (trang 144)
01-07-2014 Quyết định số 1320/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia. (trang 145)
01-07-2014 Quyết định số 1321/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia. (trang 146)
11-06-2014 Quyết định số 41/QĐ-SXD của Sở Xây dựng về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 3 và quý I năm 2014 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 147 đến trang 155)
11-06-2014 Quyết định số 42/QĐ-SXD của Sở Xây dựng về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 4 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 156 đến trang 163)
14-07-2014 Công bố số 1786/CB/STC-SXD của Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Liên Sở, ngành giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 6 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 164 đến trang 211)
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,425,589 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner