Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2024

Công báo số 09 xuất bản ngày 25-12-2006: 8 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
23-11-2006 Quyết định số 79/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu Dịch vụ - Du lịch dọc tuyến đường ven biển Cửa Tùng - Cửa Việt đến 2015 có tính đến năm 2020. (từ trang 03 đến trang 06)
21-11-2006 Chỉ thị số 16/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về Chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục. (từ trang 07 đến trang 08)
23-11-2006 Chỉ thị số 17/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phối hợp thực hiện chiến lược cải cách hệ thống Thuế đến năm 2010 theo quyết định số 201/2004/QĐ-TTg ngày 06/12/2004 của Thủ tướng Chính phủ. (từ trang 09 đến trang 10)
21-09-2006 Quyết định số 12/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đakrông về việc Ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện Đakrông. (từ trang 11 đến trang 34)
27-10-2006 Nghị quyết số 7.1/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Gio Linh phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2006- 2010. (từ trang 35 đến trang 41)
27-10-2006 Nghị quyết số 7.2/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Gio Linh phê duyệt Kế hoạch bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2006 - 2010. (từ trang 42 đến trang 45)
02-08-2006 Quyết định số 1021/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Triệu Phong về việc Ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện. (từ trang 46 đến trang 64)
10-08-2006 Quyết định số 709/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Linh về việc Ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện Vĩnh Linh. (từ trang 65 đến trang 80)
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,954,917 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner