Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2024

Công báo số 18 + 19 xuất bản ngày 19-09-2019: 19 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
27-08-2019 Quyết định số 38/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành. (trang 03)
26-08-2019 Quyết định số 2240/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận trường đạt chuẩn quốc gia. (trang 04)
26-08-2019 Quyết định số 2241/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận trường đạt chuẩn quốc gia. (trang 05)
26-08-2019 Quyết định số 2242/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận trường đạt chuẩn quốc gia. (trang 06)
26-08-2019 Quyết định số 2243/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia. (trang 07)
26-08-2019 Quyết định số 2244/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận trường đạt chuẩn quốc gia. (trang 08)
26-08-2019 Quyết định số 2245/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận trường đạt chuẩn quốc gia. (trang 09)
26-08-2019 Quyết định số 2246/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận trường đạt chuẩn quốc gia. (trang 10)
26-08-2019 Quyết định số 2247/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận trường đạt chuẩn quốc gia. (trang 11)
26-08-2019 Quyết định số 2248/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận trường đạt chuẩn quốc gia. (trang 12)
26-08-2019 Quyết định số 2249/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận trường đạt chuẩn quốc gia. (trang 13)
26-08-2019 Quyết định số 2250/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận trường đạt chuẩn quốc gia. (trang 14)
28-08-2019 Quyết định số 2278/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt định hướng thu hút, quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2019 - 2020, tầm nhìn 2021 - 2025. (từ trang 15 đến trang 41)
11-09-2019 Quyết định số 2393/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2019 - 2020. (từ trang 42 đến trang 46)
03-09-2019 Chỉ thị số 11/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay phát triển chính thức (ODA), vay ưu đãi nước ngoài trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 47 đến trang 50)
09-09-2019 Chỉ thị số 12/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. (từ trang 51 đến trang 54)
11-09-2019 Chỉ thị số 13/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 55 đến trang 57)
26-08-2019 Quyết định số 82/QĐ-SXD của Sở Xây dựng về việc Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 4, tháng 5, tháng 6 và quý II năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 58 đến trang 77)
13-09-2019 Công bố số 2820/CB-STC-SXD của Sở Tài chính, Sở Xây dựng giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 8 năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 78 đến trang 155)
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
31,800,905 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner