Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2008

Công báo số 01 xuất bản ngày 03-01-2008: 5 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
04-12-2007 Quyết định số 23/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Kế hoạch hành động Vì sự tiến bộ phụ nữ Quảng Trị đến năm 2010. (từ trang 02 đến trang 15)
07-12-2007 Quyết định số 24/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ủy quyền, phân cấp quản lý, sử dụng hè phố, lòng đường và cấp giấy phép xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật dưới hè phố các trục đường thị xã Đông Hà và thị xã Quảng Trị. (từ trang 16 đến trang 17)
12-10-2007 Quyết định số 2332/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty TNHH một thành viên Cấp nước và Xây dựng Quảng Trị. (từ trang 18 đến trang 39)
30-11-2007 Quyết định số 2527/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành "Quy chế phối hợp công tác Phòng, chống các hành vi vi phạm, tội phạm trong lĩnh vực Bưu chính- Viễn thông và Công nghệ- Thông tin trên địa bàn tỉnh Quảng Trị". (từ trang 40 đến trang 45)
14-12-2007 Quyết định số 2781/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chế độ tiếp khách. (từ trang 46 đến trang 47)
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
28,035,624 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner