Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2008

Công báo số 09 xuất bản ngày 15-04-2008: 8 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
09-04-2008 Quyết định số 08/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà về việc ban hành quy chế về trình tự tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND thị xã Đông Hà. (từ trang 03 đến trang 08)
09-04-2008 Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động tiếp công dân của thị xã Đông Hà. (từ trang 09 đến trang 13)
08-04-2008 Chỉ thị số 03/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà về việc tổ chức triển khai công tác Bảo vệ môi trường năm 2008 - 2009 trên địa bàn thị xã Đông Hà. (từ trang 14 đến trang 17)
26-03-2008 Quyết định số 249/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Triệu Phong về việc Quy định loại đường, vị trí đất ở, đất xây dựng công trình, đất sản xuất kinh doanh để tính thuế nhà, đất trên địa bàn Thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong. (từ trang 18 đến trang 20)
28-02-2008 Quyết định số 398/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển bưu chính - viễn thông và công nghệ thông tin tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2008 - 2015 và định hướng phát triển đến năm 2020. (từ trang 21 đến trang 37)
06-03-2008 Quyết định số 492/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định số 09/2008/QĐ-UBND ngày 26/02/2008 của UBND tỉnh. (trang 38)
10-04-2008 Quyết định số 653/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch Ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2008- 2010. (từ trang 39 đến trang 53)
11-04-2008 Quyết định số 658/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt Đề án Đẩy mạnh phát triển và Ứng dụng Công nghệ sinh học trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến năm 2015. (từ trang 54 đến trang 60)
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
28,213,221 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner