Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2008

Công báo số 17 xuất bản ngày 22-10-2008: 7 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30-09-2008 Nghị quyết số 17/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án Thành lập Thành phố Đông Hà thuộc tỉnh Quảng Trị trên cơ sở thị xã Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. (từ trang 03 đến trang 14)
30-09-2008 Nghị quyết số 18/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách đầu tư tập trung của tỉnh giai đoạn 2009 - 2010. (từ trang 15 đến trang 18)
25-09-2008 Quyết định số 30/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên: thôn Đơn Thạnh, xã Vĩnh Hòa thành tên: thôn Đơn Duệ, xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Linh. (trang 19)
30-09-2008 Quyết định số 31/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phương thức hỗ trợ thực hiện chính sách di dân và chi phí quản lý phục vụ Chương trình bố trí dân cư giai đoạn 2006- 2010 và định hướng đến năm 2015. (từ trang 20 đến trang 22)
30-09-2008 Quyết định số 32/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách năm 2008 cho các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh. (từ trang 23 đến trang 29)
14-10-2008 Quyết định số 33/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định thẩm quyền công chứng đối với hợp đồng, giao dịch trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (trang 30)
06-10-2008 Chỉ thị số 09/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà về việc tăng cường quản lý quỹ đất chưa sử dụng, quỹ đất tại các dự án quy hoạch, chấn chỉnh công tác giao đất ở trên địa bàn thị xã. (từ trang 31 đến trang 33)
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
28,426,513 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner