Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2008

Tháng 01-2008: 24 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
25-12-2007 Quyết định số 29/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu Dịch vụ- Du lịch dọc tuyến đường ven biển Cửa Tùng- Vịnh Mốc đến năm 2015 có tính đến 2020. 
25-12-2007 Quyết định số 28/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao kế hoạch vốn Trung ương hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu và vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2008. 
25-12-2007 Quyết định số 27/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao kế hoạch vốn xây dựng cơ bản tập trung năm 2008. 
24-12-2007 Chỉ thị số 15/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường đảm bảo an ninh thông tin trong hoạt động Viễn thông và Internet trên địa bàn tỉnh. 
21-12-2007 Quyết định số 1320/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Triệu Phong ban hành Quy chế tiếp công dân. 
19-12-2007 Quyết định số 26/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Đơn giá đo đạc bản đồ; đăng ký cấp quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 
19-12-2007 Quyết định số 25/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Đơn giá lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 
15-12-2007 Nghị quyết số 38/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị năm 2008. 
15-12-2007 Nghị quyết số 37/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về thông qua kế hoạch phân bổ kinh phí trợ giá, trợ cước các mặt hàng chính sách trên địa bàn miền núi tỉnh Quảng Trị năm 2008. 
15-12-2007 Nghị quyết số 36/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án mở rộng địa giới hành chính thị xã Quảng Trị và điều chỉnh địa giới hành chính các xã thuộc huyện Triệu Phong, huyện Hải Lăng; các phường thuộc thị xã Quảng Trị. 
15-12-2007 Nghị quyết số 35/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua hồ sơ phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh. 
15-12-2007 Nghị quyết số 34/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn biên chế hành chính, sự nghiệp và quỹ tiền lương tăng thêm năm 2008 tỉnh Quảng Trị. 
15-12-2007 Nghị quyết số 33/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Phương án phân loại đường phố thị xã, thị trấn và giá các loại đất năm 2008. 
15-12-2007 Nghị quyết số 32/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008 và danh mục công trình trọng điểm của tỉnh. 
15-12-2007 Nghị quyết số 31/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2008. 
15-12-2007 Nghị quyết số 30/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Trị năm 2006. 
15-12-2007 Nghị quyết số 29/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2008. 
15-12-2007 Quyết định số 24A/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2008 cho các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh. 
15-12-2007 Quyết định số 23A/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách cho các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh năm 2008. 
14-12-2007 Quyết định số 2781/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chế độ tiếp khách. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
28,136,328 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner