Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2008

Lĩnh vực Ngân sách: 33 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30-09-2008 Quyết định số 32/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách năm 2008 cho các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh. 
30-09-2008 Nghị quyết số 18/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách đầu tư tập trung của tỉnh giai đoạn 2009 - 2010. 
29-07-2008 Nghị quyết số 02/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước thị xã Đông Hà năm 2007. 
22-07-2008 Nghị quyết số 03/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Linh về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2007. 
18-07-2008 Nghị quyết số 57/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đakrông về việc ohê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước huyện Đakrông năm 2007. 
16-07-2008 Nghị quyết số 05/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Triệu Phong phê chuẩn quyết toán thu chi ngân sách năm 2007. 
07-07-2008 Chỉ thị số 07/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Triệu Phong về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2009. 
14-03-2008 Quyết định số 11/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2006 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2008 của tỉnh Quảng Trị. 
12-03-2008 Quyết định số 07/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2006 và dự toán ngân sách nhà nước 2008. 
20-02-2008 Quyết định số 126/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Triệu Phong về việc giao kế hoạch nộp ngân sách năm 2008 cho các Công ty TNHH và các doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn. 
31-01-2008 Quyết định số 111/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Triệu Phong về việc phân bổ vốn sự nghiệp kinh tế năm 2008. 
31-01-2008 Quyết định số 05/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2008 cho các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 
30-01-2008 Quyết định số 91/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Triệu Phong về việc phân bổ vốn XDCB tập trung, vốn thu tiền sử dụng đất và Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2008. 
30-01-2008 Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà về việc giao kế hoạch vốn XDCB năm 2008 vốn thu từ sử dụng đất. 
30-01-2008 Quyết định số 05/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà về việc giao kế hoạch vốn Trung ương hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu và vốn chương trình mục tiêu Quốc gia. 
30-01-2008 Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà về việc giao kế hoạch vốn XDCB tập trung năm 2008, vốn ngân sách địa phương cân đối. 
30-01-2008 Quyết định số 03/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà về việc giao kế hoạch vốn sự nghiệp kinh tế đầu tư nâng cấp đô thị. 
24-01-2008 Quyết định số 82/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Triệu Phong về việc giao chỉ tiêu dự toán chi ngân sách quản lý hành chính, sự nghiệp năm 2008 cho các đơn vị trên địa bàn huyện. 
24-01-2008 Quyết định số 81/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Triệu Phong về việc giao chỉ tiêu dự toán thu chi ngân sách năm 2008 cho các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. 
18-01-2008 Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2008 cho các đơn vị, ban, ngành, đoàn thể, các phường trên địa bàn thị xã. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
28,215,135 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner