Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2008

Lĩnh vực Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức: 10 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
28-04-2008 Quyết định số 748/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh. 
08-04-2008 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND huyện, thị xã. 
13-03-2008 Quyết định số 10/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Thành lập các thôn: Tân Chính, Cồn Trung thuộc xã Cam Chính, huyện Cam Lộ. 
14-02-2008 Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân cấp thẩm quyền quyết định tổ chức bộ máy, biên chế, tuyển dụng và quản lý công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các Công ty TNHH 1 thành viên 100% vốn nhà nước. 
30-01-2008 Quyết định số 93/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Triệu Phong về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các đơn vị trên địa bàn huyện. 
29-01-2008 Quyết định số 89/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Triệu Phong về việc phân loại đơn vị sự nghiệp công lập (Giai đoạn 2008 đến 2010) cho các đơn vị trên địa bàn huyện. 
18-01-2008 Quyết định số 01/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà về thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan nhà nước thuộc UBND thị xã. 
27-12-2007 Nghị quyết số 9.4/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đakrông về việc thông qua Hồ sơ phân loại đơn vị hành chính cấp huyện Đakrông. 
15-12-2007 Nghị quyết số 36/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án mở rộng địa giới hành chính thị xã Quảng Trị và điều chỉnh địa giới hành chính các xã thuộc huyện Triệu Phong, huyện Hải Lăng; các phường thuộc thị xã Quảng Trị. 
15-12-2007 Nghị quyết số 34/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn biên chế hành chính, sự nghiệp và quỹ tiền lương tăng thêm năm 2008 tỉnh Quảng Trị. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
28,038,012 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner