Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2022

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành: 92 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
18-10-2022 Nghị quyết số 77/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Nghị quyết số 09/2013/NQ-HĐND ngày 31/5/2013 của Hội đồng dân nhân tỉnh Quảng Trị. 
18-10-2022 Nghị quyết số 76/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quyết định chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. 
18-10-2022 Nghị quyết số 75/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất, dự án có sử dụng đất trồng lúa vào các mục đích khác trong năm 2022. 
18-10-2022 Nghị quyết số 74/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh xác định phạm vi vành đai biên giới, vị trí cắm biển báo vành đai biên giới trên tuyến biên giới đất liền tỉnh Quảng Trị. 
18-10-2022 Nghị quyết số 73/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho các chức danh Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
18-10-2022 Nghị quyết số 72/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị quyết số 23/2022/NQ-HĐND ngày 31/5/2022 của HĐND tỉnh quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
18-10-2022 Nghị quyết số 71/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021 - 2030, định hướng đến năm 2045. 
18-10-2022 Nghị quyết số 70/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Đề án huy động nguồn lực hỗ trợ xây mới nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022 - 2026. 
18-10-2022 Nghị quyết số 69/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
18-10-2022 Nghị quyết số 68/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022 - 2025 và mức vốn điều lệ Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Quảng Trị. 
18-10-2022 Nghị quyết số 67/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Quy hoạch chung đô thị mới La Vang, huyện Hải Lăng đến năm 2045. 
18-10-2022 Nghị quyết số 66/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Quy hoạch chung đô thị mới Lìa, huyện Hướng Hóa đến năm 2045. 
18-10-2022 Nghị quyết số 65/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chấp thuận phương án vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ đối với dự án “Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM) - dự án thành phần tỉnh Quảng Trị”. 
18-10-2022 Nghị quyết số 64/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận điều chỉnh phương án vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ đối với dự án “Xây dựng cầu dân sinh và Quản lý tài sản đường địa phương (dự án LRAMP)”, vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB). 
18-10-2022 Nghị quyết số 63/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh tham gia ý kiến về báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng Trung tâm bảo trợ xã hội và Phục hồi chức năng dành cho người khuyết tật tỉnh Quảng Trị. 
18-10-2022 Nghị quyết số 62/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương. 
18-10-2022 Nghị quyết số 61/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh vốn ngân sách địa phương kế hoạch 2022 và kế hoạch 2021 kéo dài sang năm 2022. 
18-10-2022 Nghị quyết số 60/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh dự toán kế hoạch đầu tư năm 2021 từ nguồn thu sử dụng đất do tỉnh quản lý. 
18-10-2022 Nghị quyết số 59/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường Trần Bình Trọng (đoạn từ đập ngăn mặn sông Hiếu đến Quốc lộ 9). 
18-10-2022 Nghị quyết số 58/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Nhà thờ liệt sĩ và Doanh trại Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ 584 (giai đoạn 1). 
Chuyển tới trang:  /5       Số văn bản mỗi trang: 
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
21,650,352 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner