Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Ủy ban nhân dân huyện Triệu Phong ban hành: 32 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
09-01-2017 Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Triệu Phong ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng HĐND - UBND huyện Triệu Phong. 
05-12-2016 Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Triệu Phong về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ huyện Triệu Phong. 
05-12-2016 Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Triệu Phong về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Triệu Phong. 
29-08-2016 Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Triệu Phong về việc Ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện Triệu Phong nhiệm kỳ 2016 - 2021. 
30-12-2015 Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Triệu Phong ban hành Quy chế về quản lý, vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng và đèn tín hiệu giao thông trên địa bàn huyện Triệu Phong. 
02-11-2015 Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Triệu Phong ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra huyện Triệu Phong. 
01-10-2015 Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Triệu Phong ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp huyện Triệu Phong. 
10-08-2009 Chỉ thị số 09/2009/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Triệu Phong về công tác phòng, chống thiên tai, lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2009. 
31-07-2009 Quyết định số 964/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Triệu Phong về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Triệu Phong. 
31-07-2009 Chỉ thị số 08/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Triệu Phong về việc Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2010, kế hoạch 5 năm 2011- 2015. 
07-07-2009 Quyết định số 827/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Triệu Phong về việc Ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện. 
04-08-2008 Chỉ thị số 08/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Triệu Phong về công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2008. 
07-07-2008 Chỉ thị số 07/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Triệu Phong về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2009. 
26-03-2008 Quyết định số 249/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Triệu Phong về việc Quy định loại đường, vị trí đất ở, đất xây dựng công trình, đất sản xuất kinh doanh để tính thuế nhà, đất trên địa bàn Thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong. 
11-03-2008 Chỉ thị số 02/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Triệu Phong về việc nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước. 
10-03-2008 Quyết định số 170/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Triệu Phong ban hành Quy định thực hiện chế độ thông tin, báo cáo. 
03-03-2008 Quyết định số 159/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Triệu Phong về việc ban hành bảng phân loại khu vực đất ở và đất SXKD phi nông nghiệp tại nông thôn trên địa bàn huyện Triệu Phong. 
20-02-2008 Quyết định số 126/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Triệu Phong về việc giao kế hoạch nộp ngân sách năm 2008 cho các Công ty TNHH và các doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn. 
31-01-2008 Quyết định số 111/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Triệu Phong về việc phân bổ vốn sự nghiệp kinh tế năm 2008. 
30-01-2008 Quyết định số 93/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Triệu Phong về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các đơn vị trên địa bàn huyện. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,147,301 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner