Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2024

Công báo số 06 xuất bản ngày 14-05-2009: 12 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
24-04-2009 Nghị quyết số 02/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Trị đến năm 2020. (từ trang 03 đến trang 24)
24-04-2009 Nghị quyết số 03/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 25 đến trang 28)
24-04-2009 Nghị quyết số 04/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Sửa đổi, bổ sung chính sách khuyến khích đào tạo, thu hút và sử dụng cán bộ; chính sách thu hút, đào tạo, đãi ngộ đối với bác sỹ, dược sỹ đại học và cán bộ y tế cơ sở. (từ trang 29 đến trang 40)
24-04-2009 Nghị quyết số 05/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Phát triển sự nghiệp văn hóa, thể dục- thể thao; Xây dựng thiết chế văn hóa, thể dục- thể thao cơ sở và phát triển thể thao thành tích cao đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020. (từ trang 41 đến trang 46)
24-04-2009 Nghị quyết số 06/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và cán bộ thôn, bản, khu phố. (từ trang 47 đến trang 49)
24-04-2009 Nghị quyết số 07/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Tổ chức và chế độ phụ cấp đối với lực lượng Bảo vệ dân phố ở phường, thị trấn. (từ trang 50 đến trang 52)
15-04-2009 Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy chế đăng ký, lưu giữ và sử dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 53 đến trang 62)
20-04-2009 Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội. (từ trang 63 đến trang 70)
24-04-2009 Chỉ thị số 05A/2009/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị. (từ trang 71 đến trang 74)
08-05-2009 Chỉ thị số 01/2009/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hướng Hóa về việc Tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với các hoạt động khoáng sản trên địa bàn huyện. (từ trang 75 đến trang 77)
13-05-2009 Quyết định số 857/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí thực hiện chính sách trợ cấp khó khăn năm 2009 theo Quyết định số 169/2008/QĐ-TTg ngày 15/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ. (từ trang 78 đến trang 81)
11-05-2009 Chỉ thị số 06/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Tăng cường phòng, chống dịch bệnh mùa hè 2009. (từ trang 82 đến trang 83)
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,544,407 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner