Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Linh ban hành: 17 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
13-01-2015 Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Linh về việc giao dự toán chi sự nghiệp giáo dục năm 2015 cho các đơn vị trường học thuộc huyện quản lý. 
05-01-2015 Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Linh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2015 cho các đơn vị thuộc huyện quản lý. 
09-05-2014 Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Linh điều chỉnh khu vực đất của các xã có Quốc lộ 1A đoạn đi qua địa bàn huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị (đoạn đi từ thôn Hòa Bình, xã Vĩnh Long đến cầu Chấp Lễ, xã Vĩnh Chấp). 
26-02-2014 Quyết định số 333/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Linh về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2014. 
21-02-2014 Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Linh về việc quy định khu vực và vị trí các loại đất của các xã trên địa bàn huyện Vĩnh Linh năm 2014. 
06-01-2014 Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Linh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2014 cho các đơn vị thuộc huyện quản lý. 
06-12-2013 Quyết định số 5082/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Linh về việc điều chỉnh vị trí các loại đất của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Vĩnh Linh năm 2013. 
02-12-2013 Quyết định số 4685/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Linh về việc ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc UBND huyện do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ. 
22-05-2013 Quyết định số 1798/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Linh về việc ban hành Quy chế công tác văn thư - lưu trữ áp dụng tại các cơ quan, tổ chức trên địa bàn huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. 
14-04-2011 Quyết định số 2064/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Linh ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Linh. 
20-01-2011 Quyết định số 1301/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Linh về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện Vĩnh Linh. 
08-09-2009 Quyết định số 1777/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Linh về việc Ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện. 
07-09-2009 Quyết định số 1774/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Linh về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức biên chế của Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội. 
31-12-2008 Quyết định số 3338/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Linh về việc Giao dự toán thu, chi NSNN năm 2009 đối với các xã, thị trấn. 
31-12-2008 Quyết định số 3337/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Linh về việc Phân bổ vốn xây dựng cơ bản tập trung do huyện quản lý năm 2009. 
31-12-2008 Quyết định số 3336/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Linh về việc Giao nhiệm vụ chi ngân sách huyện năm 2009 cho các đơn vị thuộc huyện quản lý. 
10-08-2006 Quyết định số 709/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Linh về việc Ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện Vĩnh Linh. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,467,887 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner