Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2024

Công báo số 15 xuất bản ngày 15-11-2011: 12 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
05-09-2011 Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý các đề tài, dự án khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Trị. (từ trang 03 đến trang 34)
19-09-2011 Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 35 đến trang 50)
21-09-2011 Quyết định số 28/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp giữa các cấp chính quyền (cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã) trên địa bàn tỉnh Quảng Trị trong việc rà soát, cập nhật, công bố, công khai thủ tục hành chính. (từ trang 51 đến trang 56)
21-09-2011 Quyết định số 29/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 57 đến trang 69)
30-09-2011 Quyết định số 30/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thú y thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Trị. (từ trang 70 đến trang 75)
18-10-2011 Quyết định số 31/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý các hoạt động phi Chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 76 đến trang 90)
07-10-2011 Quyết định số 667/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Quảng Trị ban hành Quy định tổ chức, quản lý và khai thác công trình tưởng niệm Tháp chuông - Quảng trường - Nhà hành lễ - Bến thả hoa bờ Nam sông Thạch Hãn, thị xã Quảng Trị. (từ trang 91 đến trang 95)
03-10-2011 Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đakrông ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đakrông. (từ trang 96 đến trang 106)
13-10-2011 Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đakrông ban hành Quy chế công tác văn thư và lưu trữ. (từ trang 107 đến trang 120)
21-09-2011 Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hải Lăng về việc bổ sung nhiệm vụ về công tác thanh niên của Phòng Nội vụ huyện Hải Lăng. (từ trang 121 đến trang 122)
04-10-2011 Quyết định số 2052/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn, bản, khu phố. (từ trang 123 đến trang 125)
04-10-2011 Quyết định số 2056/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định mức thu học phí đối với các trường THPT bán công chuyển đổi sang loại hình công lập. (từ trang 126 đến trang 127)
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
31,534,572 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner