Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2024

Công báo số 09 xuất bản ngày 10-08-2009: 12 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
28-07-2009 Quyết định số 15/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, Ban, ngành cấp tỉnh. (trang 03)
22-07-2009 Nghị quyết số 01/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà về Nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2009. (từ trang 04 đến trang 07)
22-07-2009 Nghị quyết số 02/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà về Phê chuẩn quyết toán Ngân sách nhà nước thị xã Đông Hà năm 2008. (từ trang 08 đến trang 09)
20-07-2009 Nghị quyết số 34/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị về Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kinh tế- xã hội năm 2009. (từ trang 10 đến trang 13)
20-07-2009 Nghị quyết số 35/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị về việc Phê chuẩn quyết toán Ngân sách nhà nước năm 2008. (từ trang 14 đến trang 15)
20-07-2009 Nghị quyết số 36/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị về Bổ sung Chương trình hoạt động giám sát toàn khóa của HĐND thị xã Quảng Trị khóa IV, nhiệm kỳ 2004 - 2011. (từ trang 16 đến trang 18)
20-07-2009 Nghị quyết số 37/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị về việc Quy định chính sách khuyến khích phát triển sản xuất Nông- Lâm- Ngư nghiệp trên địa bàn thị xã Quảng Trị. (từ trang 19 đến trang 22)
09-07-2009 Quyết định số 1070/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Cam Lộ về việc Ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện. (từ trang 23 đến trang 42)
16-06-2009 Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hải Lăng ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện. (từ trang 43 đến trang 56)
24-07-2009 Chỉ thị số 02/2009/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hải Lăng về Công tác phòng, chống thiên tai, lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2009. (từ trang 57 đến trang 58)
07-07-2009 Quyết định số 827/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Triệu Phong về việc Ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện. (từ trang 59 đến trang 76)
31-07-2009 Chỉ thị số 08/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Triệu Phong về việc Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2010, kế hoạch 5 năm 2011- 2015. (từ trang 77 đến trang 79)
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,935,805 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner