Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2006

Công báo số 04 xuất bản ngày 12-10-2006: 6 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30-03-2006 Quyết định số 33/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2004 và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2006 của tỉnh Quảng Trị. (từ trang 02 đến trang 56)
31-03-2006 Quyết định số 35/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy trình lập dự toán ngân sách xã, phường, thị trấn. (từ trang 57 đến trang 59)
31-03-2006 Quyết định số 38/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Kế hoạch thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng của UBND tỉnh. (từ trang 60 đến trang 65)
04-04-2006 Quyết định số 316/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà về việc Phê duyệt giá sàn khu dân cư khu phố 1 phường Đông Lễ, thị xã Đông Hà để đấu giá. (từ trang 66 đến trang 67)
04-04-2006 Quyết định số 317/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà về việc Phân hạng đất nông - lâm nghiệp trên địa bàn thị xã Đông Hà. (trang 68)
05-04-2006 Chỉ thị số 03/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà về việc chống thất thu thuế GTGT và thuế Thu nhập doanh nghiệp qua giá bán trong hoạt động kinh doanh xe hai bánh gắn máy. (từ trang 69 đến trang 71)
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
27,995,404 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner