Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2006

Tháng 12-2006: 18 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
23-11-2006 Quyết định số 79/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu Dịch vụ - Du lịch dọc tuyến đường ven biển Cửa Tùng - Cửa Việt đến 2015 có tính đến năm 2020. 
23-11-2006 Chỉ thị số 17/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phối hợp thực hiện chiến lược cải cách hệ thống Thuế đến năm 2010 theo quyết định số 201/2004/QĐ-TTg ngày 06/12/2004 của Thủ tướng Chính phủ. 
21-11-2006 Chỉ thị số 16/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về Chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục. 
27-10-2006 Nghị quyết số 7.2/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Gio Linh phê duyệt Kế hoạch bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2006 - 2010. 
27-10-2006 Nghị quyết số 7.1/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Gio Linh phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2006- 2010. 
06-10-2006 Quyết định số 78/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
26-09-2006 Quyết định số 945/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà về việc Phê duyệt phương án chuyển đổi ruộng đất của 4 khu phố (6, 7, 9, 10), phường Đông Giang, Đông Hà. 
22-09-2006 Quyết định số 935/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà về việc Điều chỉnh giá sàn các lô đất Khu dân cư Đồng Roọc trên phường 2, thị xã Đông Hà phục vụ tái định cư và đấu giá quyền sử dụng đất. 
21-09-2006 Quyết định số 12/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đakrông về việc Ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện Đakrông. 
20-09-2006 Quyết định số 75/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ủy quyền phê duyệt dự toán vốn chuẩn bị đầu tư, vốn quy hoạch ngân sách tỉnh quản lý. 
12-09-2006 Quyết định số 899/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà về việc Điều chỉnh giá sàn các lô đất khu dân cư khu phố 1, phường Đông Lương, thị xã Đông Hà để đấu giá quyền sử dụng đất. 
10-08-2006 Quyết định số 709/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Linh về việc Ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện Vĩnh Linh. 
04-08-2006 Quyết định số 67/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
02-08-2006 Quyết định số 1021/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Triệu Phong về việc Ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện. 
18-07-2006 Nghị quyết số 6.7/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Gio Linh phê duyệt Đề án "Quy hoạch phòng cháy, chữa cháy rừng giai đoạn 2006 - 2010". 
18-07-2006 Nghị quyết số 6.6/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Gio Linh phê duyệt Kế hoạch phát triển giáo dục giai đoạn 2006 - 2010. 
14-07-2006 Nghị quyết số 6C/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Triệu Phong về việc Thông qua Đề án Phát triển chăn nuôi giai đoạn 2006 - 2010. 
14-07-2006 Nghị quyết số 6B/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Triệu Phong về việc Thông qua Đề án Xây dựng cánh đồng có giá trị 40 triệu đồng/ha/năm trở lên, giai đoạn 2006 - 2010. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
27,995,340 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner