Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2006

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành: 54 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
23-11-2006 Quyết định số 79/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu Dịch vụ - Du lịch dọc tuyến đường ven biển Cửa Tùng - Cửa Việt đến 2015 có tính đến năm 2020. 
23-11-2006 Chỉ thị số 17/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phối hợp thực hiện chiến lược cải cách hệ thống Thuế đến năm 2010 theo quyết định số 201/2004/QĐ-TTg ngày 06/12/2004 của Thủ tướng Chính phủ. 
21-11-2006 Chỉ thị số 16/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về Chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục. 
06-10-2006 Quyết định số 78/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
20-09-2006 Quyết định số 75/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ủy quyền phê duyệt dự toán vốn chuẩn bị đầu tư, vốn quy hoạch ngân sách tỉnh quản lý. 
04-08-2006 Quyết định số 67/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
31-07-2006 Chỉ thị số 14/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Thực hiện niêm yết giá công khai và bán hàng theo giá niêm yết. 
24-07-2006 Quyết định số 60/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh Quảng Trị. 
17-07-2006 Quyết định số 59/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo. 
13-07-2006 Quyết định số 57/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy định về xây dựng Đơn vị văn hoá. 
14-06-2006 Quyết định số 53/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt Quy hoạch phát triển thủy sản tỉnh Quảng Trị đến năm 2010 có tính đến năm 2020. 
12-06-2006 Quyết định số 52/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ủy quyền cấp phép xây dựng các công trình hạ tầng dưới vỉa hè và quản lý, sử dụng vỉa hè vào mục đích dân sinh. 
02-06-2006 Quyết định số 51/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy chế tạm thời quản lý cụm Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
25-05-2006 Chỉ thị số 10/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Tăng cường công tác Đối ngoại và hợp tác quốc tế. 
23-05-2006 Chỉ thị số 09/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 
18-05-2006 Chỉ thị số 07/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Tăng cường các biện pháp cấp bách để bảo vệ rừng. 
10-05-2006 Quyết định số 47/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy chế làm việc của UBND tỉnh. 
10-05-2006 Quyết định số 45/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về Phân cấp, ủy quyền quyết định đầu tư, thẩm định dự án đầu tư, thẩm định thiết kế cơ sở các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý. 
05-05-2006 Quyết định số 44/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định cước vận tải hàng hoá bằng phương tiện ô tô, phương tiện xe thô sơ và sức người áp dụng thống nhất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
28-04-2006 Quyết định số 43/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phân bổ vốn chuẩn bị đầu tư, vốn quy hoạch, vốn ưu đãi đầu tư, kế hoạch năm 2006. 
Chuyển tới trang:  /3       Số văn bản mỗi trang: 
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
27,993,950 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner