Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2006

Lĩnh vực Y tế: 18 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
27-10-2006 Nghị quyết số 7.2/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Gio Linh phê duyệt Kế hoạch bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2006 - 2010. 
22-07-2006 Nghị quyết số 7.10/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án "Mở rộng, nâng cấp Bệnh viện đa khoa quy mô 300 giường bệnh lên 500 giường bệnh". 
20-01-2006 Quyết định số 22/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Bệnh viện đa khoa Đông Hà trực thuộc Sở Y tế. 
20-01-2006 Quyết định số 21/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Y tế dự phòng Vĩnh Linh trực thuộc Sở Y tế. 
20-01-2006 Quyết định số 20/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Y tế dự phòng Gio Linh trực thuộc Sở Y tế. 
20-01-2006 Quyết định số 19/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Y tế dự phòng Đông Hà trực thuộc Sở Y tế. 
20-01-2006 Quyết định số 18/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Y tế dự phòng Cam Lộ trực thuộc Sở Y tế. 
20-01-2006 Quyết định số 17/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Y tế dự phòng Đakrông trực thuộc Sở Y tế. 
20-01-2006 Quyết định số 16/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Y tế dự phòng Hướng Hoá trực thuộc Sở Y tế. 
20-01-2006 Quyết định số 15/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Y tế dự phòng Triệu Phong trực thuộc Sở Y tế. 
20-01-2006 Quyết định số 14/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Y tế dự phòng Hải Lăng trực thuộc Sở Y tế. 
20-01-2006 Quyết định số 13/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Bệnh viện đa khoa Vĩnh Linh trực thuộc Sở Y tế. 
20-01-2006 Quyết định số 12/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Bệnh viện đa khoa Hướng Hoá trực thuộc Sở Y tế. 
20-01-2006 Quyết định số 11/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Bệnh viện đa khoa Đakrông trực thuộc Sở Y tế. 
20-01-2006 Quyết định số 10/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Bệnh viện đa khoa Hải Lăng trực thuộc Sở Y tế. 
20-01-2006 Quyết định số 09/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Bệnh viện đa khoa Triệu Phong trực thuộc Sở Y tế. 
20-01-2006 Quyết định số 08/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Bệnh viện đa khoa Cam Lộ trực thuộc Sở Y tế. 
20-01-2006 Quyết định số 07/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Bệnh viện đa khoa Gio Linh trực thuộc Sở Y tế. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
27,993,742 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner