Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2024

Công báo số 04 + 05 xuất bản ngày 15-02-2008: 21 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
28-12-2007 Quyết định số 30/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch hoạt động nhà hàng, karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2007- 2010, định hướng đến năm 2020. (từ trang 04 đến trang 23)
28-12-2007 Quyết định số 31/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành giá các loại đất và phân loại đường phố thị xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2008. (từ trang 24 đến trang 25)
31-12-2007 Quyết định số 32/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước. (từ trang 26 đến trang 33)
07-01-2008 Quyết định số 01/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực pháp luật. (từ trang 34 đến trang 35)
09-01-2008 Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định đơn giá thuê đất và giá thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 36 đến trang 37)
02-01-2008 Chỉ thị số 01/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường các biện pháp giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn tỉnh. (từ trang 38 đến trang 39)
26-12-2007 Nghị quyết số 83/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2007. (từ trang 40 đến trang 45)
26-12-2007 Nghị quyết số 84/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2008. (từ trang 46 đến trang 58)
26-12-2007 Nghị quyết số 85/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà về việc thông qua Hồ sơ phân loại đơn vị hành chính cấp thị xã. (trang 59)
27-12-2007 Nghị quyết số 12A/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2008. (từ trang 60 đến trang 65)
27-12-2007 Nghị quyết số 12B/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị về việc dự toán thu chi ngân sách năm 2008. (từ trang 66 đến trang 68)
27-12-2007 Nghị quyết số 9.1/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đakrông về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2008. (từ trang 69 đến trang 72)
27-12-2007 Nghị quyết số 9.2/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đakrông về dự toán thu chi ngân sách địa phương năm 2008. (từ trang 73 đến trang 84)
27-12-2007 Nghị quyết số 9.3/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đakrông thông qua danh mục các dự án đầu tư xây dựng và phân bổ vốn đầu tư cho từng công trình, dự án năm 2008. (từ trang 85 đến trang 88)
27-12-2007 Nghị quyết số 9.4/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đakrông về việc thông qua Hồ sơ phân loại đơn vị hành chính cấp huyện Đakrông. (trang 89)
27-12-2007 Nghị quyết số 9.5/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đakrông về chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện Đakrông năm 2008. (từ trang 90 đến trang 91)
28-12-2007 Nghị quyết số 11A/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Gio Linh về việc thông qua Hồ sơ "Phân loại đơn vị hành chính cấp huyện". (trang 92)
28-12-2007 Nghị quyết số 11B/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Gio Linh về kế hoạch thu, chi ngân sách năm 2008. (từ trang 93 đến trang 109)
28-12-2007 Nghị quyết số 11C/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Gio Linh về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2008. (từ trang 110 đến trang 127)
27-12-2007 Nghị quyết số 11A/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hải Lăng về kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2008. (từ trang 128 đến trang 133)
27-12-2007 Nghị quyết số 11B/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hải Lăng về dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2008. (từ trang 134 đến trang 135)
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,184,145 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner