Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2024

Công báo số 08 xuất bản ngày 15-07-2009: 12 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
10-07-2009 Quyết định số 13/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản. (từ trang 03 đến trang 06)
10-07-2009 Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chi cục Phát triển nông thôn. (từ trang 07 đến trang 11)
03-07-2009 Chỉ thị số 08/2009/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015. (từ trang 12 đến trang 17)
10-07-2009 Chỉ thị số 09/2009/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2010. (từ trang 18 đến trang 23)
19-06-2009 Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà về việc Ban hành Quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thị xã Đông Hà. (từ trang 24 đến trang 26)
30-06-2009 Quyết định số 05/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Gio Linh về việc Ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện. (từ trang 27 đến trang 49)
10-06-2009 Quyết định số 1115/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt Đề án Hợp tác quốc tế về bảo vệ môi trường bền vững tỉnh Quảng Trị - Giai đoạn 2009- 2015. (từ trang 50 đến trang 51)
19-06-2009 Quyết định số 1175/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Luật Giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh. (từ trang 52 đến trang 60)
23-06-2009 Quyết định số 1189/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. (từ trang 61 đến trang 62)
23-06-2009 Quyết định số 1190/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị định số 33/2009/NĐ-CP, Nghị định số 34/2009/NĐ-CP năm 2009 (Đợt 1). (trang 63)
03-07-2009 Quyết định số 1272/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xếp loại doanh nghiệp nhà nước năm 2008. (từ trang 64 đến trang 65)
03-07-2009 Quyết định số 1273/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Giao kế hoạch chỉ tiêu lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận trên vốn nhà nước cho các Doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh năm 2009. (từ trang 66 đến trang 67)
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,275,819 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner