Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2024

Công báo số 16 xuất bản ngày 22-09-2022: 7 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
12-08-2022 Quyết định số 22/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 03 đến trang 12)
06-09-2022 Quyết định số 23/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định thẩm quyền và cách thức xác định hồ sơ xử lý vi phạm hành chính có nội dung phức tạp, phạm vi rộng, ảnh hưởng đến nhiều đối tượng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 13 đến trang 16)
29-08-2022 Nghị quyết số 54/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua dự kiến Kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2023. (từ trang 17 đến trang 28)
29-08-2022 Nghị quyết số 55/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Quảng Trị; 09 Trung tâm y tế tuyến huyện và 07 trạm y tế tuyến xã, tỉnh Quảng Trị. (từ trang 29 đến trang 32)
29-08-2022 Nghị quyết số 56/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Mua sắm trang thiết bị cho các cơ sở y tế tỉnh Quảng Trị. (từ trang 33 đến trang 34)
29-08-2022 Nghị quyết số 57/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc dừng thực hiện chủ trương đầu tư dự án: Trụ sở Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Trị. (trang 35)
09-09-2022 Công bố số 1963/CB-SXD của Sở Xây dựng giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 8 năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 36 đến trang 123)
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
30,816,326 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner