Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2024

Công báo số 02 xuất bản ngày 25-02-2010: 12 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
25-01-2010 Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Sửa đổi, bổ sung bản quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 03 đến trang 14)
02-02-2010 Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy chế phối hợp quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh Quảng Trị. (từ trang 15 đến trang 24)
24-02-2010 Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Quảng Trị. (từ trang 25 đến trang 30)
05-02-2010 Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà về việc Hủy bỏ một phần nội dung không phù hợp của Quy chế quản lý vùng nuôi tôm trên địa bàn thị xã (nay là thành phố) Đông Hà. (trang 31)
24-12-2009 Nghị quyết số 68/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị về việc Phê duyệt Đề án phân loại hành chính cấp xã, phường thuộc thị xã Quảng Trị. (từ trang 32 đến trang 38)
02-02-2010 Chỉ thị số 06/2010/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đakrông về Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm năm 2010. (từ trang 39 đến trang 40)
14-01-2010 Nghị quyết số 01/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện đảo Cồn Cỏ về Chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện năm 2010. (trang 41)
14-01-2010 Nghị quyết số 02/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện đảo Cồn Cỏ về Nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2010. (từ trang 42 đến trang 45)
14-01-2010 Nghị quyết số 03/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện đảo Cồn Cỏ về việc Thông qua dự toán thu chi ngân sách địa phương năm 2010. (từ trang 46 đến trang 51)
11-02-2010 Quyết định số 295/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2008 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2010 của tỉnh Quảng Trị. (từ trang 52 đến trang 92)
25-02-2010 Quyết định số 319/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Chương trình công tác trọng tâm năm 2010 của UBND tỉnh Quảng Trị. (từ trang 93 đến trang 104)
02-02-2010 Chỉ thị số 01/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Tập trung thực hiện phòng, chống bệnh lùn sọc đen và bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá trên cây lúa và ngô trên địa bàn tỉnh. (từ trang 105 đến trang 107)
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
31,625,860 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner