Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2024

Công báo số 08 xuất bản ngày 12-12-2006: 10 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
04-08-2006 Quyết định số 67/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 03 đến trang 32)
20-09-2006 Quyết định số 75/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ủy quyền phê duyệt dự toán vốn chuẩn bị đầu tư, vốn quy hoạch ngân sách tỉnh quản lý. (từ trang 33 đến trang 34)
06-10-2006 Quyết định số 78/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 35 đến trang 47)
12-09-2006 Quyết định số 899/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà về việc Điều chỉnh giá sàn các lô đất khu dân cư khu phố 1, phường Đông Lương, thị xã Đông Hà để đấu giá quyền sử dụng đất. (từ trang 48 đến trang 50)
22-09-2006 Quyết định số 935/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà về việc Điều chỉnh giá sàn các lô đất Khu dân cư Đồng Roọc trên phường 2, thị xã Đông Hà phục vụ tái định cư và đấu giá quyền sử dụng đất. (từ trang 51 đến trang 53)
26-09-2006 Quyết định số 945/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà về việc Phê duyệt phương án chuyển đổi ruộng đất của 4 khu phố (6, 7, 9, 10), phường Đông Giang, Đông Hà. (từ trang 54 đến trang 55)
18-07-2006 Nghị quyết số 6.6/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Gio Linh phê duyệt Kế hoạch phát triển giáo dục giai đoạn 2006 - 2010. (từ trang 56 đến trang 59)
18-07-2006 Nghị quyết số 6.7/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Gio Linh phê duyệt Đề án "Quy hoạch phòng cháy, chữa cháy rừng giai đoạn 2006 - 2010". (từ trang 60 đến trang 64)
14-07-2006 Nghị quyết số 6B/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Triệu Phong về việc Thông qua Đề án Xây dựng cánh đồng có giá trị 40 triệu đồng/ha/năm trở lên, giai đoạn 2006 - 2010. (từ trang 65 đến trang 71)
14-07-2006 Nghị quyết số 6C/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Triệu Phong về việc Thông qua Đề án Phát triển chăn nuôi giai đoạn 2006 - 2010. (từ trang 72 đến trang 81)
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
30,779,321 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner