Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2021

Các số Công báo đã xuất bản

Số 01 + 02 + 03  ngày 12-01
36 văn bản
 
Số 04 + 05 + 06  ngày 14-01
3 văn bản
 
Số 07  ngày 19-01
4 văn bản
 
Số 08  ngày 18-02
3 văn bản
 
Số 09  ngày 23-3
6 văn bản
 
Số 10  ngày 26-3
19 văn bản
 
Số 11 + 12  ngày 28-4
5 văn bản
 
Số 13 + 14  ngày 08-6
45 văn bản
 
Số 15  ngày 06-7
6 văn bản
 
Số 16 + 17  ngày 28-7
35 văn bản
 
Số 18  ngày 18-8
14 văn bản
 
Số 19  ngày 07-9
3 văn bản
 
Số 20 + 21 + 22  ngày 17-9
38 văn bản
 
Số 23  ngày 21-10
4 văn bản
 
Số 24  ngày 22-11
11 văn bản
 
Số 25  ngày 08-12
3 văn bản
 

Văn bản đã đăng Công báo

235 văn bản gồm 49 văn bản quy phạm pháp luật và 186 văn bản cá biệt

Thống kê văn bản theo tháng xuất bản Công báo

Tháng 01-2021
43 văn bản
 
Tháng 02-2021
3 văn bản
 
Tháng 3-2021
25 văn bản
 
Tháng 4-2021
5 văn bản
 
Tháng 6-2021
45 văn bản
 
Tháng 7-2021
41 văn bản
 
Tháng 8-2021
14 văn bản
 
Tháng 9-2021
41 văn bản
 
Tháng 10-2021
4 văn bản
 
Tháng 11-2021
11 văn bản
 
Tháng 12-2021
3 văn bản
 

Thống kê văn bản theo cơ quan ban hành

Liên cơ quan
10 văn bản
 
HĐND tỉnh
165 văn bản
 
UBND tỉnh
57 văn bản
 
Sở Xây dựng
2 văn bản
 
Trung tâm Tin học tỉnh
1 văn bản
 
 

Thống kê văn bản theo lĩnh vực

Biên chế HCSN
1 văn bản
 
Chỉ số giá xây dựng
2 văn bản
 
Chính sách - Xã hội
9 văn bản
 
Chương trình
1 văn bản
 
Chương trình giám sát
1 văn bản
 
Công nghiệp
1 văn bản
 
Đất đai
5 văn bản
 
Đầu tư
103 văn bản
 
Giá xây dựng
11 văn bản
 
Giáo dục và Đào tạo
27 văn bản
 
Giao thông
19 văn bản
 
Hiệu lực văn bản
10 văn bản
 
Kế hoạch
4 văn bản
 
Khoa học Công nghệ
2 văn bản
 
Kinh tế - Xã hội
3 văn bản
 
Lâm nghiệp
4 văn bản
 
Ngân sách
6 văn bản
 
Ngoại giao
1 văn bản
 
Nông nghiệp
5 văn bản
 
Nông nghiệp - Nông thôn
2 văn bản
 
Phòng cháy, chữa cháy
1 văn bản
 
Quốc phòng - an ninh
1 văn bản
 
Quy chế, Quy định, Điều lệ
21 văn bản
 
Quy hoạch
3 văn bản
 
Quy hoạch - Kiến trúc
1 văn bản
 
Quy hoach nông -lâm - ngư nghiệp
2 văn bản
 
Tài Chính
1 văn bản
 
Tài nguyên - Môi trường
6 văn bản
 
Tên đường phố
1 văn bản
 
Thành lập mới, sát nhập, giải thể
1 văn bản
 
Thông tin và Truyền thông
2 văn bản
 
Thương mại
3 văn bản
 
Thủy lợi, Thủy điện
1 văn bản
 
Tư pháp
5 văn bản
 
Văn bản khác
2 văn bản
 
Văn hóa - Du lịch - Thể thao
6 văn bản
 
Vốn đầu tư
13 văn bản
 
Vốn-Ngân sách
7 văn bản
 
Xây dựng
18 văn bản
 
Y tế
8 văn bản
 
 
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,390,719 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner