Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành: 798 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
19-07-2023 Nghị quyết số 72/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Tuyến đường kết nối Cảng hàng không Quảng Trị với Quốc lộ 1. 
19-07-2023 Nghị quyết số 71/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Giải phóng mặt bằng xây dựng Cảng hàng không Quảng Trị (giai đoạn 1). 
19-07-2023 Nghị quyết số 70/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương. 
19-07-2023 Nghị quyết số 69/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc cho ý kiến đối với dự kiến kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2024. 
19-07-2023 Nghị quyết số 68/2023/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị quyết số 22/2022/NQ-HĐND ngày 31/5/2022 của HĐND tỉnh quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ nguồn ngân sách nhà nước trung hạn và hàng năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
19-07-2023 Nghị quyết số 67/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2023 từ nguồn vốn vượt thu đấu giá quyền sử dụng đất ở tại thành phố Đông Hà kế hoạch năm 2021 và vượt thu đấu giá quyền sử dụng đất ở tại Khu Kinh tế thương mại đặc biệt Lao Bảo năm 2022. 
19-07-2023 Nghị quyết số 66/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh một số nội dung của Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 28 tháng 3 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 
19-07-2023 Nghị quyết số 65/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư từ nguồn vốn ngân sách địa phương năm 2022 sang năm 2023. 
19-07-2023 Nghị quyết số 64/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc kéo dài thời gian bố trí vốn, kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư từ nguồn vốn ngân sách địa phương năm 2022 sang năm 2023. 
19-07-2023 Nghị quyết số 63/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án “Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị”, tiểu dự án tỉnh Quảng Trị. 
19-07-2023 Nghị quyết số 62/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy mô chủ trương đầu tư dự án Công viên thống nhất tại khu di tích quốc gia đặc biệt đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, tỉnh Quảng Trị. 
19-07-2023 Nghị quyết số 61/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy mô chủ trương đầu tư dự án: Khu di tích quốc gia đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị và những địa điểm lưu niệm sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu, bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị. 
19-07-2023 Nghị quyết số 60/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư, tôn tạo di tích lịch sử (lưu niệm danh nhân) Mộ Tiến sỹ Bùi Dục Tài. 
19-07-2023 Nghị quyết số 59/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Một số hạng mục thiết yếu thuộc Khu tái định cư Lao Bảo - Tân Thành. 
19-07-2023 Nghị quyết số 58/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Tuyến RD-01 và RD-04 Khu Công nghiệp Quán Ngang. 
19-07-2023 Nghị quyết số 57/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2024. 
19-07-2023 Nghị quyết số 56/2023/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
19-07-2023 Nghị quyết số 55/2023/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ cước thuê bao dịch vụ vệ tinh giám sát hành trình tàu cá trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2023 - 2025. 
19-07-2023 Nghị quyết số 54/2023/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành nội dung, mức chi hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, học sinh Nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào thuộc diện hợp tác đào tạo giữa tỉnh Quảng Trị và các tỉnh Nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
19-07-2023 Nghị quyết số 53/2023/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành một số nội dung chi và mức chi hỗ trợ công tác Y tế - Dân số trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2023 - 2025. 
Chuyển tới trang:  /40       Số văn bản mỗi trang: 
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
26,183,847 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner