Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Hội đồng nhân dân huyện đảo Cồn Cỏ ban hành: 39 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
07-08-2017 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện đảo Cồn Cỏ về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2017 của huyện đảo Cồn Cỏ. 
09-01-2017 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện đảo Cồn Cỏ về phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 5 năm giai đoạn 2016 - 2020. 
09-01-2017 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện đảo Cồn Cỏ về việc thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp năm 2017 của Hội đồng nhân dân huyện khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 
09-01-2017 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện đảo Cồn Cỏ về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017. 
09-01-2017 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện đảo Cồn Cỏ về việc thông qua Chương trình hoạt động năm 2017 của HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 
09-01-2017 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện đảo Cồn Cỏ về việc hỗ trợ thành lập mô hình chế biến thủy sản tại huyện đảo Cồn Cỏ. 
25-08-2016 Nghị quyết số 28/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện đảo Cồn Cỏ về việc ban hành quy chế hoạt động HĐND huyện đảo Cồn Cỏ nhiệm kỳ 2016 - 2021. 
25-08-2016 Nghị quyết số 27/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện đảo Cồn Cỏ về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2016. 
25-08-2016 Nghị quyết số 25/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện đảo Cồn Cỏ về việc phê duyệt chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2017. 
25-12-2015 Nghị quyết số 21/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện đảo Cồn Cỏ về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 của huyện Đảo Cồn Cỏ. 
22-08-2015 Nghị quyết số 08/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện đảo Cồn Cỏ về bổ sung nhiệm vụ và giải pháp phát triển Kinh tế - Xã hội 6 tháng cuối năm 2015. 
22-08-2015 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện đảo Cồn Cỏ về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2014. 
27-01-2015 Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện đảo Cồn Cỏ về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015. 
05-08-2014 Nghị quyết số 08/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện đảo Cồn Cỏ về phê duyệt quyết toán ngân sách nhà nước năm 2013. 
05-08-2014 Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện đảo Cồn Cỏ về bổ sung nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2014. 
12-02-2014 Nghị quyết số 02/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện đảo Cồn Cỏ về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014. 
15-01-2014 Nghị quyết số 02/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện đảo Cồn Cỏ về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014. 
15-01-2014 Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện đảo Cồn Cỏ về việc thông qua dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2014. 
08-08-2013 Nghị quyết số 10/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện đảo Cồn Cỏ về việc phê duyệt quyết toán ngân sách nhà nước năm 2012. 
08-08-2013 Nghị quyết số 09/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện đảo Cồn Cỏ về bổ sung nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2013. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,242,761 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner