Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Hội đồng nhân dân huyện Gio Linh ban hành: 12 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
28-12-2007 Nghị quyết số 11C/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Gio Linh về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2008. 
28-12-2007 Nghị quyết số 11B/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Gio Linh về kế hoạch thu, chi ngân sách năm 2008. 
28-12-2007 Nghị quyết số 11A/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Gio Linh về việc thông qua Hồ sơ "Phân loại đơn vị hành chính cấp huyện". 
19-07-2007 Nghị quyết số 10C/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Gio Linh về việc quy hoạch đất xây dựng Khu Căn cứ hậu phương trong khu vực phòng thủ huyện. 
19-07-2007 Nghị quyết số 10B/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Gio Linh về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2006. 
19-07-2007 Nghị quyết số 10A/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Gio Linh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2007. 
28-12-2006 Nghị quyết số 8B/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Gio Linh về kế hoạch thu, chi ngân sách năm 2007. 
28-12-2006 Nghị quyết số 8A/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Gio Linh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2007. 
27-10-2006 Nghị quyết số 7.2/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Gio Linh phê duyệt Kế hoạch bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2006 - 2010. 
27-10-2006 Nghị quyết số 7.1/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Gio Linh phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2006- 2010. 
18-07-2006 Nghị quyết số 6.7/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Gio Linh phê duyệt Đề án "Quy hoạch phòng cháy, chữa cháy rừng giai đoạn 2006 - 2010". 
18-07-2006 Nghị quyết số 6.6/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Gio Linh phê duyệt Kế hoạch phát triển giáo dục giai đoạn 2006 - 2010. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,538,564 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner