Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Ủy ban nhân dân huyện Hải Lăng ban hành: 32 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
22-12-2016 Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hải Lăng ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp huyện Hải Lăng. 
22-12-2016 Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hải Lăng ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hải Lăng. 
28-11-2016 Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hải Lăng ban hành Quy định tổ chức và hoạt động của Ban Tiếp công dân huyện. 
28-11-2016 Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hải Lăng ban hành Quy chế T iếp công dân. 
19-09-2016 Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hải Lăng ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ huyện Hải Lăng. 
18-11-2014 Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hải Lăng về việc ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện. 
30-05-2014 Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hải Lăng về việc ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ huyện Hải Lăng. 
09-07-2013 Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hải Lăng về việc ban hành quy định về trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND huyện. 
29-03-2013 Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hải Lăng về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND huyện. 
30-11-2012 Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hải Lăng ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Y tế. 
07-11-2011 Quyết định số 10/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hải Lăng về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Hải Lăng. 
21-09-2011 Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hải Lăng về việc bổ sung nhiệm vụ về công tác thanh niên của Phòng Nội vụ huyện Hải Lăng. 
19-08-2011 Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hải Lăng về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Hải Lăng. 
18-05-2011 Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hải Lăng về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dự án Đầu tư và Xây dựng khu vực huyện Hải Lăng. 
21-02-2011 Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hải Lăng về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường. 
14-02-2011 Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hải Lăng về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin. 
14-02-2011 Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hải Lăng về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế và Hạ tầng. 
30-12-2010 Quyết định số 09/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hải Lăng về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND huyện. 
13-12-2010 Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hải Lăng về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra huyện. 
30-11-2010 Quyết định số 07/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hải Lăng về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,164,595 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner