Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2013

Công báo số 01 + 02 xuất bản ngày 15-01-2013: 9 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
19-12-2012 Nghị quyết số 20/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013. (từ trang 02 đến trang 07)
19-12-2012 Nghị quyết số 21/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Trị năm 2011. (từ trang 08 đến trang 09)
19-12-2012 Nghị quyết số 22/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2013. (từ trang 10 đến trang 38)
19-12-2012 Nghị quyết số 23/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng nguồn vốn ngân sách do tỉnh quản lý năm 2013. (từ trang 39 đến trang 52)
19-12-2012 Nghị quyết số 24/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phương án giá các loại đất và phân loại đường phố các đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2013. (từ trang 53 đến trang 94)
19-12-2012 Nghị quyết số 25/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) của tỉnh Quảng Trị. (từ trang 95 đến trang 98)
19-12-2012 Nghị quyết số 26/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở y tế nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 99 đến trang 161)
19-12-2012 Quyết định số 83/QĐ-SXD của Sở Xây dựng về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 10, tháng 11 năm 2012 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 162 đến trang 170)
31-12-2012 Công bố số 3379/CB/STC-SXD của Sở Xây dựng, Sở Tài chính về giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 12 năm 2012 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 171 đến trang 207)
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
28,039,240 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner