Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2013

Công báo số 10 xuất bản ngày 15-06-2013: 10 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
16-05-2013 Quyết định số 11/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn và Nội quy kỳ thi tuyển công chức xã, phường, thị trấn. (từ trang 03 đến trang 26)
30-05-2013 Quyết định số 12/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 27 đến trang 33)
04-06-2013 Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế về phối hợp thực hiện chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành Xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 34 đến trang 38)
06-06-2013 Quyết định số 14/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về đánh giá Chỉ số sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị. (từ trang 39 đến trang 60)
23-05-2013 Quyết định số 879/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức khoán chi phí để tổ chức bán đấu giá tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh. (từ trang 61 đến trang 62)
23-05-2013 Quyết định số 886/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao tỉnh Quảng Trị. (từ trang 63 đến trang 65)
27-05-2013 Công văn số 1495/UBND-TM của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đính chính Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND ngày 29/01/2013 của UBND tỉnh. (trang 66)
17-05-2013 Quyết định số 41/QĐ-SXD của Sở Xây dựng về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 01, tháng 02, tháng 3 và quý I năm 2013 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 67 đến trang 78)
10-06-2013 Quyết định số 43/QĐ-SXD của Sở Xây dựng về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 4 năm 2013 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 79 đến trang 86)
19-06-2013 Công bố số 1547/CB/STC-SXD của Sở Tài chính, Sở Xây dựng về giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 5 năm 2013 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 87 đến trang 127)
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
28,101,216 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner