Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2013

Công báo số 17 + 18 xuất bản ngày 15-10-2013: 13 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
26-09-2013 Quyết định số 23/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về chính sách đào tạo, bồi dưỡng, đãi ngộ, thu hút và tạo nguồn nhân lực có chất lượng của tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2013 - 2020. (từ trang 03 đến trang 24)
01-10-2013 Quyết định số 24/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về nguyên tắc và tỷ lệ bố trí vốn đối ứng cho các chương trình, dự án đầu tư từ nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2013 - 2015. (từ trang 25 đến trang 27)
03-10-2013 Quyết định số 25/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng kinh phí xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 28 đến trang 35)
18-09-2013 Quyết định số 1685/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định tiêu chí đánh giá, chấm điểm và xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố. (từ trang 36 đến trang 48)
23-09-2013 Quyết định số 1713/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận thị trấn Hải Lăng, huyện Hải Lăng là đô thị loại V. (trang 49)
01-10-2013 Quyết định số 1769/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Văn phòng phát triển bền vững. (từ trang 50 đến trang 55)
01-10-2013 Quyết định số 1770/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Dự án “ Phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông”. (từ trang 56 đến trang 63)
01-10-2013 Quyết định số 1776/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án phát triển ngành cơ khí tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, có tính đến năm 2025. (từ trang 64 đến trang 76)
10-10-2013 Quyết định số 1823/QĐ-CT của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc khen thưởng cho các tập thể đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua 09 tháng đầu năm 2013. (từ trang 77 đến trang 78)
10-10-2013 Quyết định số 1826/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch quản lý chất thải y tế tỉnh Quảng Trị đến năm 2015. (từ trang 79 đến trang 87)
10-10-2013 Quyết định số 1833/QĐ-CT của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Ngoại ngữ SmartLearn. (trang 88)
01-10-2013 Quyết định số 87/QĐ-SXD của Sở Xây dựng về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 7 năm 2013 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 89 đến trang 96)
15-10-2013 Công bố số 2827/CB/STC-SXD của Sở Tài chính, Sở Xây dựng về giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 9 năm 2013 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 97 đến trang 147)
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
28,154,162 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner