Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2013

Tháng 02-2013: 10 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
20-02-2013 Công bố số 292/CB/STC-SXD của Sở Tài chính, Sở Xây dựng về giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 01 năm 2013 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
20-02-2013 Công bố số 292/CB/STC-SXD của Sở Tài chính, Sở Xây dựng về giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 01 năm 2013 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
05-02-2013 Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
31-01-2013 Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị. 
29-01-2013 Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành xuất bản - in - phát hành tỉnh Quảng Trị đến năm 2020. 
25-01-2013 Quyết định số 08/QĐ-SXD của Sở Xây dựng về việc công bố chỉ số giá xây dựng năm 2012 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
21-01-2013 Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về dạy thêm học thêm. 
15-01-2013 Nghị quyết số 06/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện đảo Cồn Cỏ về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013. 
15-01-2013 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện đảo Cồn Cỏ về Chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện năm 2013. 
15-01-2013 Nghị quyết số 01/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện đảo Cồn Cỏ về việc thông qua dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2013. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
28,155,114 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner