Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2013

Tháng 5-2013: 12 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
10-05-2013 Quyết định số 777/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị định số 99/2010/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng tỉnh Quảng Trị. 
10-05-2013 Công bố số 1010/CB/STC-SXD của Sở Tài chính, Sở Xây dựng về giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 4 năm 2013 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
10-05-2013 Công bố số 1010/CB/STC-SXD của Sở Tài chính, Sở Xây dựng về giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 4 năm 2013 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
09-05-2013 Quyết định số 771/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận làng nghề truyền thống Nón lá Văn Quỹ xã Hải Tân, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. 
09-05-2013 Quyết định số 770/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận làng nghề truyền thống Bánh ướt Phương Lang, xã Hải Ba, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. 
09-05-2013 Quyết định số 769/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận làng nghề truyền thống Nón lá Trà Lộc, xã Hải Xuân, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. 
09-05-2013 Quyết định số 768/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận nghề truyền thống Mứt gừng Mỹ Chánh, xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. 
06-05-2013 Quyết định số 740/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự toán Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện đảo Cồn Cỏ giai đoạn 2011 - 2020, định hướng 2030. 
06-05-2013 Quyết định số 727/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành mức thu thủy lợi phí trên địa bàn tỉnh Quảng Trị theo quy định tại Nghị định số 67/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ. 
03-05-2013 Quyết định số 10/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý thông tin liên lạc đối với tàu cá hoạt động trên biển của tỉnh Quảng Trị. 
22-04-2013 Quyết định số 625/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao bổ sung số lượng công chức cho các xã, phường, thị trấn được điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính. 
29-03-2013 Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hải Lăng về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND huyện. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
28,154,420 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner